พารู้จัก iMap Platform ระบบจัดการ COVID-19 อัจฉริยะ เตรียมนำร่องจังหวัดเชียงใหม่ที่แรก

Loading

เทคโนโลยี “iMap Platform” รวมข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จากหน่วยงานต่าง ๆ มานำเสนอไว้ในช่องทางเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ ซึ่งระบบดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ทั้งนี้มีแผนนำร่องเจ้า “iMap Platform” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ​อีก 4​ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ชลบุรี ตาก และภูเก็ต โดยกรมควบคุมโรคจะทำหน้าที่เป็นผู้อนุญาตการเข้าใช้ระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลจากแอปพลิเคชันหมอชนะ ทำให้สามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์และสามารถติดตามข้อมูลผู้ป่วยในปัจจุบันได้อีกด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/skyictthailand/photos/a.361601211235800/991109394951642


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210