เรือไฮบริด Hybrid Crew Boat ช่วยประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Loading

  • เรือไฮบริด Hybrid Crew Boat ที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • ประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ 20-30% เมื่อเทียบกับเรือ Crew Boat แบบเดิม
  • เรือระบบไฮบริดใช้ในการสนับสนุนงานด้านการขนส่งบุคคลากรและเครื่องจักร สำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล

เป็นที่รู้กันดีว่าการขนส่งต่างๆ ทั้งทางบกและทางน้ำล้วนแต่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งสิ้น เรือ Hybrid Crew Boat เป็นเรือระบบไฮบริดจึงถูกพัฒนาขึ้นซึ่งเป็นเรือชุดแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เรือไฮบริด Hybrid Crew Boat ที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นของบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับมอบเรือลำแรกไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2567 นับเป็นเรือ Crew Boat ระบบไฮบริด 2 ลำแรก ที่ให้บริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรือรักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน

เรือ Hybrid Crew Boat เรือระบบไฮบริดที่รับมอบในครั้งนี้ สามารถประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ 20-30% เมื่อเทียบกับเรือ Crew Boat แบบเดิม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน โดยเรือระบบไฮบริดทั้ง 2 ลำให้บริการสนับสนุนงานด้านการขนส่งบุคคลากรและเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลของกลุ่มเชฟรอน และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

อนาคตอุตสาหกรรมขนส่งปิโตรเลียม ปล่อยคาร์บอนลดลง

การสั่งต่อเรือ Hybrid Crew Boat เรือระบบไฮบริดทั้ง 2 ลำ มีขึ้นหลังจาก “เชฟรอน” และ “ปตท.สผ.” ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emissions ภายในปี 2050 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ และสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ในปี 2065 ของประเทศไทย

เรือระบบไฮบริดลำนี้เป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้อุตสาหกรรมขนส่งและจัดเก็บปิโตรเลียมทางทะเลระดับของไทย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุด

เทคโนโลยีที่ใช้ในเรือลำนี้ไม่เพียงแต่มีการนำนวัตกรรม Hybrid มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือในด้านการประหยัดพลังงานและลดการใช้เชื้อเพลิงเท่านั้น ยังมีนำเทคโนโลยีการออกแบบเรือและการใช้เครื่องยนต์ระบบ Hybrid มาใช้ในเรือประเภทอื่นเพิ่มเติม

นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนกับกองเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาคารสำนักงาน รวมถึงเก็บข้อมูลสำหรับการจัดทำ Carbon Footprint ของธุรกิจ เพื่อเป็นฐานในการตั้งเป้าหมายสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/keep-the-world/energy/848411


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210