“หัวเว่ย” เล็งขยายเพิ่มโครงการโรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G ในประเทศไทย

Loading

“หัวเว่ย” เล็งขยายโครงการโรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G ไปสู่โรงพยาบาลอื่นๆ ในประเทศไทย หลังนำร่องที่ รพ.ศิริราช โครงการแรกในภูมิภาคอาเซียน

วันนี้ (26 มี.ค.65) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการแรกที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยหัวเว่ย (Huawei) ของจีนในภูมิภาคอาเซียน กล่าวคือ

สืบเนื่องจากเมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ โดยมีโรงพยาบาลศิริราชเป็นโครงการนำร่อง และได้มีการเปิดตัวรถพยาบาล 5G ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 5G Smart Hospital หรือโรงพยาบาลอัจฉริยะในประเทศไทย ด้วยการนำเทคโนโลยี 5G คลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของหัวเว่ย (Huawei) ของจีน ตั้งแต่การรับรถพยาบาล 5G การวินิจฉัยโดยใช้ AI ไปจนถึงการแพทย์ทางไกลหลังออกจากโรงพยาบาล เพื่อช่วยให้กระบวนการบริการของโรงพยาบาลศิริราช ให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงตามโครงการโรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G

โครงการโรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G ถือเป็นโครงการแรกที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยหัวเว่ยในภูมิภาคอาเซียน และในปี พ.ศ.๒๕๖๕ หัวเว่ยจะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปสู่โรงพยาบาลอื่นๆ ในประเทศไทย

หัวเว่ยไม่เพียงแต่สร้างโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 5G ที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลเท่านั้น แต่ยังได้ให้การฝึกอบรมผู้มีความสามารถ ซึ่งโครงการนี้ได้นำคนหนุ่มสาวจากบริษัทหัวเว่ย และโรงพยาบาล รวมทั้งสตาร์ทอัพของไทยมาร่วมกันพัฒนากระบวนการทางการแพทย์ที่ตรงเป้าหมาย รวมทั้งการสำรวจวิธีการให้บริการทางการแพทย์ที่ดีขึ้น โดยโครงการโรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G ได้สร้างรูปแบบใหม่ขึ้นมา และจะนำเสนอรูปแบบนี้ ขยายไปสู่เครือข่ายสถาบันทางการแพทย์ในอาเซียนต่อไป

สถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหม่ ทำให้สังคมไทยต้องพึ่งพาและต้องการเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น โดยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับความเร่งด่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจีนได้มีประสบการณ์และสามารถช่วยในการดำเนินการไปสู่การพัฒนา 5G ของประเทศไทย ดังนั้น หัวเว่ย จึงหวังที่จะจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมทางการแพทย์อัจฉริยะ 5G กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อสำรวจการประยุกต์ใช้ 5G บล็อกเชน และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการแพทย์ในอนาคต

นอกจากนี้ หัวเว่ย ยังมุ่งสร้างระบบนิเวศดิจิทัล รวมถึงเมืองอัจฉริยะ การคมนาคมขนส่ง พลังงาน และการศึกษาในประเทศไทย

แหล่งข้อมูล

https://www.thansettakij.com/tech/518958


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210