Smart contracts ช่วยยกระดับวงการสาธารณสุขได้อย่างไร

Loading

ระบบสัญญาอัจฉริยะหรือ Smart contracts เป็นระบบที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมหลายแห่ง รวมไปถึงอุตสาหกรรมทางด้านการเงินที่ได้มีการใช้เทคโนโลยีตรงนี้ในการอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาโดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลายอย่าง

โดยปกติแล้วรูปแบบการทำสัญญาหรืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนั้น ล้วนแล้วจะต้องมีตัวกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ระบบสัญญาอัจฉริยะถือเป็นการตัดปัญหาในเรื่องของต้นทุนและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมหรือนิติกรรมประเภทต่าง ๆ และเวลานี้อุตสาหกรรมทางด้านการสาธารณสุขเริ่มให้ความสำคัญกับระบบสัญญาอัจฉริยะมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเป็นการลดความผิดพลาดของมนุษย์หรือ human error และไม่ต้องพึ่งพากระบวนการขั้นตอนในลักษณะของความเป็นราชการมากนัก

โดยระบบสัญญาอัจฉริยะที่วงการทางด้านสาธารณสุขได้นำมาประยุกต์ใช้งานนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการระบบข้อมูลภายในที่มีความอ่อนไหวสูง ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ การถ่ายโอนข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลทางการแพทย์ในการประสานงานร่วมกัน โดยที่ระบบการบริหารจัดการแบบเดิมอาจมีการรั่วไหลของข้อมูลทางการแพทย์ได้ง่ายและอาจเจอกับข้อผิดพลาดหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับระบบก็ดี การดูแลข้อมูลไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมไปถึงการขาดความโปร่งใสในเรื่องของข้อมูล

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ระบบสัญญาอัจฉริยะสามารถอุดรอยรั่วดังกล่าวได้อย่างอยู่หมัด ตัวอย่างเช่นการบันทึกข้อมูลทางด้านการชำระเงินด้วยระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาจากการที่มีนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถอนุญาตเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลตรงส่วนนี้ได้

ช่วยยกระดับวงการได้

ที่ผ่านมาระบบสัญญาอัจฉริยะจะมีการนำไปใช้กับบริบทในส่วนของเทคโนโลยีบล็อกเชนกับเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ ตัวอย่างเช่นเหรียญ Ethereum ที่มีการนำระบบดังกล่าวมาพัฒนาให้เกิดระบบที่ไร้ตัวกลางมากขึ้น อย่างไรก็ตามในระบบสาธารณสุขนั้น ระบบสัญญาอัจฉริยะจะมีการนำไปใช้ในการสร้างโปรไฟล์ประวัติของผู้ป่วยและมีเพียงบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และข้อมูลตรงนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถดำเนินกระบวนการรักษาผู้ป่วยได้ถูกต้องมากขึ้นด้วยการย้อนกลับไปดูกระบวนการรักษาผู้ป่วยในช่วงที่ผ่านมา

คาดได้ว่าระบบสาธารณสุขอาจมีการให้ความสำคัญกับระบบสัญญาอัจฉริยะมากขึ้น จากการที่อุตสาหกรรมประสบกับความท้าทายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินกับข้อมูลผู้ป่วยที่รั่วไหลในบางครั้ง

แหล่งข้อมูล

https://www.posttoday.com/post-next/model-business-era/688905


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210