ฮ่องกง ใช้เทคโนโลยีกล้องจับความร้อน AI ตรวจจับหนู เร่งแก้ปัญหาหนูล้นเมือง

Loading

รัฐบาลฮ่องกงเริ่มใช้เทคโนโลยีกล้องจับความร้อนและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยปัญหาหนูล้นเมือง ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มติดตั้งแล้วกว่า 200-300 จุดใน 19 พื้นที่ ซึ่งกล้องจะจับภาพทุกๆ 2 นาที เพื่อติดตามไปจัดการแก้ไขปัญหา

ฮ่องกง ถือเป็นประเทศแรกๆที่นำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาเมือง ซึ่งขณะนี้ฮ่องกงได้เจอปัญหาหนูล้นเมือง มีจำนวนหนูมากเกินไปในพื้นที่ปกครองพิเศษ ซึ่งหน่วยงานของฮ่องกงได้นำใช้กล้องจับความร้อนผสานกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อติดตามเส้นทางการเดินทางของหนู และเข้าแก้ไขปัญหาอย่างได้อย่างตรงจุด

ขณะนี้รัฐบาลฮ่องกงได้ติดตั้งระบบ AI ตรวจจับหนูแล้วกว่า 200-300 จุดใน 19 พื้นที่ปกครองพิเศษ โดใช้กล้อง 2 ตัวและจับภาพทุกๆ 2 นาที จาก 1 ทุ่ม – 7 โมงเช้าในช่วง 3 วันติดกัน โดยจะติดตั้งไว้บนเสาความสูง 2 เมตร

หลี่ หมิงไว (Lee Ming-wai) จากกรมความอนามัยอาหารและสิ่งแวดล้อมฮ่องกง ยังได้เปิดเผยว่าในอดีต เจ้าหน้าที่สามารถดูเส้นทางการเดินของหนูและสามารถดูได้ว่ามีหนูอยู่หรือไม่ จากการวางมันหวานที่เป็นเหยื่อล่อ แต่วิธีใหม่ได้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทราบผลได้ง่ายขึ้น ซึ่งการที่พื้นที่ใดมีอัตราการไม่พบหนูน้อยที่สุด แสดงว่ามีหนูอยู่มากที่สุด

การนำเทคโนโลยีต่างๆและ AI เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเมืองถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก หากประเทศไทยนำมาปรับใช้แก้ไขปัญหาหนูล้นเมืองก็จะช่วยให้การติดตามผลและการดำเนินการแก้ปัญหาทำได้ง่ายขึ้น

ซึ่งปีก่อนๆ ได้มีปัญหาหนูล้นเมืองกทม. เชื่อว่าในอนาคต AI จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในประเทศไทยเราได้หลากหลายจุด อยู่ที่จะถูกนำมาใช้เมื่อไร เราคงต้องติดตามกันต่อไปว่ารัฐบาลจะนำใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ออกมาในรูปแบบไหนบ้าง

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/digital-tech/technology/847860


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210