เริ่มแล้ววันนี้ ! ประชาชนสามารถแจ้งเหตุช่วยเหลือ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่าน Line @savekidscovid19 ตลอด 24 ชั่วโมง

Loading

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 เป็นความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และยูนิเซฟ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการข้อมูลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งประเทศ

ปูพรมพลัง อปท. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครชุมชน อาสาสมัครครูทั้งในและนอกระบบ อาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน  เพื่อไม่ให้เด็กๆ ต้องโดดเดี่ยวและได้รับการช่วยเหลือทันสถานการณ์

จากข้อมูลของ ศบค. พบว่า สถานการณ์ขณะนี้มีเด็กได้รับผลกระทบจำนวนมาก ทั้งเป็นผู้ป่วยเองและได้รับผลกระทบจากพ่อแม่ เช่น เด็กป่วยเข้าไม่ถึงการรักษา ผู้ปกครองป่วย ไม่มีผู้ดูแลเด็ก  ขาดแคลนอาหารและยา ฯลฯ

ปัจจุบันประเทศไทยมียอดเด็กติดเชื้อสะสมระหว่าง 1 มกราคม – 10 สิงหาคม 2564 จำนวน 79,989 คน แบ่งเป็น กทม 18,260 คน ส่วนภูมิภาค 61,729 คน โดยจำนวนเด็กติดเชื้อรายวันล่าสุดอยู่ที่ 2,290 คน แบ่งเป็น กทม. 375 คน และส่วนภูมิภาค 1,915 คน

นอกจากนี้ยังมีเด็กไม่ป่วยแต่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พ่อแม่หรือผู้ปกครองติดเชื้อ ป่วยหนักหรือเสียชีวิต ทำให้เด็กโดดเดี่ยวหรือกำพร้า และหลุดออกนอกระบบการศึกษา

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 จึงได้เพิ่มอีกช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุผ่าน Line@savekidscovid19  ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เด็กทุกคนเข้าถึงการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดและครอบคลุมทุกพื้นที่

เชิญชวนประชาชนแอดไลน์ได้ที่ Line@savekidscovid19 “ศูนย์ช่วยเด็กโควิด”  หรือสามารถแจ้งผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ที่ Mobile Application “คุ้มครองเด็ก” หรือ บ้านพักเด็กและครอบครัว ทั้ง 77 จังหวัด และสายด่วน “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” โทร. 1300

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟู และเยียวยา ไม่ให้เด็กต้องโดดเดี่ยวกัน

แหล่งข้อมูล

https://www.eef.or.th/news-line-savekidscovid19/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210