มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ใช้แชทบอท AI แทนครูสอนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

Loading

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้นำใช้แชทบอทที่มีชื่อว่า CS5O แทนครูสอนวิชา Computer Science (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) ซึ่งทำให้วิชานี้สามารถเรียนได้ตลอด 24 ชม.

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) มหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับต้นๆของโลก ได้นำใช้แชทบอท CS5O สอนแทนครูในวิชา Computer-Science (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) ซึ่งถือเป็นการนำใช้ AI เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนได้อย่างน่าสนใจ

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Computer Science 50: Introduction to Computer Science (CS50) จะได้รับการเรียนการสอนที่ใช้ AI เข้ามาเพื่อช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของโค้ด และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบ และยังสามารถตอบคำถามแต่ละข้อได้ด้วย

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ไม่ได้เลือกใช้ ChatGPT แต่ Harvard ได้พัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของตัวเองขึ้นมา นั่นคือ “แชทบอท CS50″ ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกัน” แต่จะมุ่งเน้นที่การนำนักเรียนไปสู่คำตอบมากกว่าการแจกแจง

การนำ Generative AI มาใช้โดยหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้เพิ่มแนวคิดใหม่ให้กับการใช้เครื่องมือเช่น ChatGPT ในสถานศึกษา นับตั้งแต่ ChatGPT เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2022 ครูและอาจารย์ประสบปัญหากับนักเรียนที่ส่งงานที่สร้างขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเครื่องมือเหล่านี้ก็มีประโยชน์ต่อการศึกษาได้หากนำมาใช้ให้ถูกวิธี

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/digital-tech/technology/840472


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210