Gulf มอบโซลาร์เซลล์ให้ชุมชนมอโก้โพคี จ.ตาก

Loading

Gulf สานต่อโครงการพลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายคนไทย นำโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกล บ้านมอโก้โพคี จ.ตาก เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงพลังงานสะอาด

ใคร ๆ ก็เข้าถึงพลังงานสะอาดได้ ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนในพื้นที่ห่างไกล ไฟฟ้าไม่ได้มีความจำเป็นแค่เฉพาะการสร้างแสงสว่างให้ชุมชนเท่านั้น แต่ยังสามารถต่อยอดสู่การสร้างคุณค่าในการประกอบอาชีพและการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF องค์กรชั้นนำด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมมือกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการโครงข่ายดิจิทัลชั้นนำของไทย และ สวพส. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ทำโครงการดี ๆ เพื่อนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์และเสาสัญญาณไปติดตั้งให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ผ่านโครงการ Green Energy Green Network for THAIs พลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายเพื่อคนไทย

โดยในปีที่แล้ว กัลฟ์ได้ดำเนินโครงการนำร่อง GULF Sparks, Life Starts ติดตั้งโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ทุรกันดาร 3 พื้นที่ ได้แก่ บ้านห้วยน้ำไซ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก, เกาะทุ่งนางดำ อ.คุระบุรี จ.พังงา และบ้านดอกไม้สด อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เพื่อสร้างโอกาสให้กับชุมชนที่ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้ ได้เข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างไฟฟ้าได้ เมื่อเห็นโอกาสในการต่อยอดความช่วยเหลือจึงได้ชวนพาร์ทเนอร์อย่าง AIS มาร่วมติดเสาสัญญาณโดยใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ เพื่อให้พื้นที่นั้นมีสัญญาณโทรศัพท์และใช้อินเตอร์เน็ตได้ด้วย และพื้นที่แรกที่ติดตั้งสำเร็จแล้วคือ บ้านมอโก้โพคี จ.ตาก

อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า ไฟฟ้าไม่ได้จำเป็นแค่เฉพาะการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน แต่ยังช่วยในเรื่องของการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะเดิมทีชาวบ้านมอโก้โพคีมีอาชีพปลูกข้าวโพดเป็นหลัก จึงมีการถางพื้นที่ป่าจำนวนมาก และก็มีการใช้สารเคมีในการปลูก เสี่ยงทำลายสุขภาพเกษตรกรด้วย

และบางบ้าน เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็จะเผาพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกครั้งต่อไป ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดขึ้นฝุ่น PM2.5

ด้วยเหตุนี้ GULF และพาร์ทเนอร์ จึงได้ร่วมมือกับผู้นำชุมชน ชวนชาวบ้านหันไปปลูกกาแฟแทน และสนับสนุนโรงเรือนสำหรับการแปรรูปเมล็ดกาแฟ พร้อมติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อให้กระบวนการล้าง ทำความสะอาด คัดแยกสีกาแฟ มีคุณภาพมากขึ้น โดยใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ทุกกระบวนการ ก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวบ้าน

อีกทั้งยังมีการพาชาวบ้านไปเรียนรู้เรื่องความต้องการของตลาดกาแฟ ทำยังไงให้เราผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ ดีต่อสิ่งแวดล้อม และตรงกับความต้องการตลาดได้ รวมไปถึงการที่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเพื่อขายกาแฟเป็นไปง่ายขึ้นมาก

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/program/keep-the-world/851132


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210