ยุทธศาสตร์สร้าง“นิเวศน์โชห่วย” เคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโตยั่งยืน

Loading

ข้อมูลจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ระบุว่า ได้ยกระดับธุรกิจร้านค้าปลีก และร้านโชห่วยชุมชน “ร้านโดนใจ” เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน และฐานรากของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ที่ต้องการมีกิจการเป็นของตัวเอง และผู้ประกอบการร้านโชห่วยที่ต้องการยกระดับพัฒนาโมเดลสู่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่

เสริมแกร่งกิจการสู่ความยั่งยืน ด้วยระบบบริหารจัดการหน้าร้าน หรือ POS ซึ่งเป็นระบบการจัดการ ช่วยเสริมประสิทธิภาพการขายหน้าร้าน และเครือข่ายซัพพลายเออร์ โดยให้คำปรึกษาทางการเงิน ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A.Center) เติมความรู้ทางการเงินและธุรกิจ แนะนำแนวทางการเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การปรับปรุงแผนธุรกิจ ปรับโครงสร้างหนี้ แพลตฟอร์มร้านโดนใจ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถเลือกลงทุน และสินค้าที่จำหน่ายได้เอง โดยไม่ต้องแบ่งผลกำไร และใช้งบลงทุนไม่สูง จึงมั่นใจว่าจะช่วยเติมเต็มให้การพัฒนายกระดับร้านโชห่วยในประเทศไทยให้เติบโตได้ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี สร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจตั้งแต่ผู้ประกอบการ คู่ค้าและซัพพลายเออร์เจ้าของสินค้าในอีโคซิสเท็มให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายระยะยาวสู่ 30,000 ร้านค้าภายในปี 2570

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/environment/1049607


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210