Google Play นำร่องให้จ่ายบิลผ่านช่องทางอื่น เริ่มจากแอป Spotify

Loading

จากที่เมื่อปีที่แล้ว ที่ทาง Epic Games ได้ยื่นฟ้อง Apple ที่มีพฤติกรรมผูกขาดในการให้บริการ App Store ทำให้ผู้ผลิตผลงาน/แอป อย่างเจ้าของเกม ไม่สามารถเรียกเก็บเงินลูกค้า จากช่องทางอื่น ๆ ได้ นอกจากช่องทางของ Apple และจำเป็นต้องเสียค่าคอมมิชชัน 15 – 30% ในทุก ๆ ครั้งที่มีธุรกรรมเกิดขึ้น

เรื่องนี้ถือเป็นคดีใหญ่ ที่ทำให้หลาย ๆ คนออกมาจับตามอง Google ที่ก็มีรูปแบบการให้บริการผ่าน Goople Play Store ในรูปแบบคล้าย ๆ กันด้วย ทำให้ล่าสุด ทาง Google ออกมาบอกว่า จะเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้งานระบบ Android ให้สามารถชำระผ่านช่องทางของบุคคลที่ 3 ได้ ผ่านโปรแกรมนำร่อง “User Billing Choice”

ทั้งนี้ โปรแกรมนำร่องที่ว่า จะเริ่มต้นจากแอป Spotify ที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 406 ล้านบัญชีต่อเดือน ซึ่งตัวเลือกการจ่ายบิลผ่านบุคคลที่ 3 ก็จะขึ้นให้เป็นตัวเลือกถัดไปของตัวเลือกการจ่ายบิลใน Spotify ต่อจากวิธีการจ่ายบิลผ่าน Goople Play Store ซึ่งนี่จะถือเป็นครั้งแรก ที่จะทำการทดสอบระบบนี้ในหลายตลาดทั่วโลก โดยทาง Spotify ระบุว่า ในโครงการนำร่องนี้ จะเปิดทดลองในทุก ๆ พื้นที่ที่ Spotify Premium สามารถใช้งานได้กว่า 184 ประเทศทั่วโลก

อย่างไรก็ดี ทาง Google กลับบอกว่า โปรแกรมนี้จะเริ่มจากตลาดที่คัดเลือกมาก่อน แล้วค่อย ๆ ขยายไปยังตลาดอื่น เมื่อเวลาผ่านไป ส่วนจะเริ่มจากประเทศไหนนั้น ยังไม่ได้เลือกไว้

ซึ่งจริง ๆ แล้ว โมเดลการจ่ายเงินผ่านช่องทางเลือกอื่นที่คล้ายกันนี้ ก็ได้ถูกนำไปใช้กับประเทศเกาหลีใต้มาแล้ว เพราะทางเกาหลีใต้ ได้ออกกฎหมายบังคับในเรื่องการต้องมีทางเลือกการจ่ายบิลให้ผู้ใช้งาน และถึงแม้ว่าจะมีทางเลือกการจ่ายบิลให้กับผู้ใช้งาน แต่ Google Play Store ในเกาหลีใต้ ก็ลดค่าคอมมิชชั่นลงจากราคาปกติเพียง 4% เท่านั้น

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/1387231808035873/posts/4895483877210631/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210