Google Maps อัปเดตใหม่ แสดงแผนที่ละเอียดยิ่งขึ้น เลี่ยงเส้นทางอันตราย

Loading

ในงาน Google I/O ที่ผ่านมา Google ได้ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สำหรับ Google Maps ที่ประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาใช้งานด้วย เพิ่มความฉลาดให้กับบริการเพื่อผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เริ่มต้นด้วยมีการใช้ AI ในการเรียนรู้ถึงเส้นทางหรือจุดที่เป็นอันตรายที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือการเบรกแบบกะทันหันได้ เพื่อแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

อีกทั้งยังมีการเพิ่มรายละเอียดให้กับแผนที่ให้ละเอียดยิ่งขึ้น เพิ่มจากก่อนหน้านี้ที่มีการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับทางเดินเท้าหรือเกาะกลางถนน แต่ในครั้งนี้จะเพิ่มรายละเอียดไปยันทางม้าลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาต่อการนำทางเดินเท้า ซึ่งจะขยายไปมากกว่า 50 เมืองภายในปี 2021 นี้

แหล่งข้อมูล

https://www.sanook.com/hitech/1532297/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210