“Generative AI” อนาคตและความหวังใหม่นักการตลาด เพิ่มยอดลูกค้า-สร้างไอเดีย

Loading

ผลการศึกษาของ Adobe พบว่าปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการใช้ virtual หรือเทคโนโลยีใหม่ๆในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น ทำให้บรรดานักการตลาดคาดหวังว่า Generative AI จะมาช่วยจัดการเวิร์กโหลด เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และเข้าถึงลูกค้าได้มาก

รายงานผลการศึกษาฉบับล่าสุดของอะโดบี (Adobe) ชี้ว่า แบรนด์ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) จะเป็นคลื่นลูกใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านประสบการณ์ลูกค้า ขณะที่ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเริ่มให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมแบบเวอร์ชวลมากขึ้น นักการตลาดและผู้บริโภคต่างก็กระตือรือร้นที่จะเปิดรับเทคโนโลยี AI โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Generative AI เพื่อช่วยทรานส์ฟอร์มประสบการณ์ลูกค้า

รายงาน Future of Digital Experiences Report) ของ Adobe ชี้ว่า ปัจจุบันผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 69% ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีหน้าร้านจริง แต่ตัวเลขดังกล่าวจะลดลงเหลือเพียง 40% ในอีกสองปีข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงนี้เห็นได้อย่างชัดเจนในเอเชีย-แปซิฟิกมากกว่าในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เนื่องจากผู้บริโภคคาดหวังว่าแบรนด์ต่าง ๆ จะขยายประสบการณ์ดิจิทัลไปสู่รูปแบบใหม่ 

ผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก APAC ราว 4 ใน 5 คน (82%) คาดหวังที่จะชมสินค้าในรูปแบบ VR (Virtual Reality) หรือ AR (Augmented Reality) และเกือบ 3 ใน 4 คน (74%) ต้องการให้แบรนด์นำเสนอวิธีใหม่ ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในโลกเวอร์ชวล

แผนธุรกิจของแบรนด์ต่างๆใน ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยประสบการณ์ดิจิทัลใหม่ ๆ เช่น

  • ความสามารถในการสร้างสินค้า virtual และแปลงเป็นสินค้าที่จับต้องได้ 77%
  • การเสนอโทเค็นดิจิทัลเพื่อใช้ซื้อสินค้า virtual และสินค้าของจริง 76%
  • การมีโอกาสได้เข้าร่วมใน immersive /อีเวนท์ virtual 75%
  • สิทธิ์การเข้าถึง Virtual Influencer และเซเลบริตี้ 75%

ดันแคน อีแกน รองประธานฝ่ายการตลาดประสบการณ์ดิจิทัลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและญี่ปุ่นของ Adobe กล่าวว่า “ผู้บริโภคมีความคาดหวังสูงต่อแบรนด์ต่าง ๆ และความคาดหวังที่ว่านี้จะสูงยิ่งขึ้นไปอีกท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น นักการตลาดตระหนักดีถึงเรื่องนี้ และกำลังดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ซึ่งจะช่วยให้นักการตลาดตระหนักถึงศักยภาพของ Generative AI ที่ช่วยสร้างประสบการณ์แบบ personalized และสร้างสรรค์มากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า”

ศักยภาพอย่างมหาศาลของ Generative AI

ขณะที่ความคาดหวังของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและประสบการณ์ลูกค้าใน ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) ได้พึ่งพาเทคโนโลยี AI  โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 9 ใน 10 คน (93%) คาดว่า Generative AI จะช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิต ปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ (91%) และช่วยให้เข้าถึงลูกค้าที่ตรงกลุ่มได้มากขึ้น (91%)

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 89% ระบุว่า Generative AI จะช่วยปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าแบบ personalized ให้ดีขึ้นและ 90% ระบุว่า Generative AI ช่วยในการระบุกลุ่มเป้าหมายใหม่และสร้าง customer journey

โดยเกือบ 60% กล่าวว่า AI มีประโยชน์ต่อการทำงานของพวกเขา และ 16% เรียก AI ว่าเป็น “ปาฏิหาริย์” 

ศักยภาพของ Generative AI ในการทรานส์ฟอร์มปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์

  • 87% เชื่อว่าจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า
  • 85% มองว่า Generative AI จะช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
  • 34% ของผู้บริโภครู้สึกตื่นเต้นที่แบรนด์ต่าง ๆ ใช้ Generative AI ในการช่วยให้พวกเขาค้นหาสิ่งของต่าง ๆ ทางออนไลน์
  • 31% ตื่นเต้นที่จะได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น
  • 27% ต้องการให้แบรนด์ปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ของคอนเทนต์ที่พวกเขามีส่วนร่วม

ผลการศึกษาเผยให้เห็นมุมมองที่หลากหลายในกลุ่มประเทศต่าง ๆ ใน APAC กล่าวคือ ผู้บริโภคและนักการตลาดในอินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย มีความกระตือรือร้นในการเปิดรับรูปแบบประสบการณ์ดิจิทัล สภาพแวดล้อม และเครื่องมือใหม่ ๆ มากกว่าผู้บริโภคและนักการตลาดในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/digital-tech/technology/841937


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210