ฉางเอ๋อ 5 พบสัญญาณของน้ำบนดวงจันทร์

Loading

การสังเกตวิถีโคจรและตรวจวัดตัวอย่างหลายครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้แสดงหลักฐานว่ามีน้ำในรูปของไฮดรอกซิลหรือ H2O บนดวงจันทร์ ทว่าก็ไม่เคยมีการวัดจากแหล่งกำเนิดบนพื้นผิวดวงจันทร์ จนกระทั่งยานอวกาศฉางเอ๋อ 5 (Chang’E–5) ของจีน ซึ่งลงจอดบนหินบะซอลต์อายุน้อยที่สุด ตั้งอยู่ที่ละติจูดกลางสูงบนดวงจันทร์ ได้ใช้เครื่องมือวัดเชิงแสงทางแร่วิทยาบนดวงจันทร์ (Lunar Mineralogical Spectro meter–LMS) วัดการสะท้อนแสงแบบสเปกตรัมของเรโกลิธและหินดวงจันทร์ โดยส่งตัวอย่าง 1,731 กรัม ที่สุ่มจากบริเวณนั้นกลับมายังโลก

ล่าสุด ทีมวิจัยร่วมนำโดยนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน มหาวิทยาลัยหนานจิง สถาบันเทคนิคฟิสิกส์เซี่ยงไฮ้ และมหาวิทยาลัยฮาวาย ในสหรัฐอเมริกา เผยว่า หลังจากสังเกตสัญญาณน้ำในข้อมูลสเปกตรัมที่สะท้อนแสงจากพื้นผิวดวงจันทร์ ตรงบริเวณที่ยานลงจอด ก็พบหลักฐานแรกที่บ่งชี้ถึงร่องรอยของน้ำบนดวงจันทร์ การวิเคราะห์สเปกตรัมเชิงปริมาณบ่งชี้ว่าดินบนดวงจันทร์ที่จุดลงจอดยานมีน้ำน้อยกว่า 120 ppm ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการพัดพามาของลมสุริยะ ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์เบื้องต้นของตัวอย่างที่ยานฉางเอ๋อ 5 ส่งกลับมาโลก

ในทางตรงกันข้าม หินเบาๆก้อนหนึ่งถูกวิเคราะห์ว่ามีการดูดกลืนได้แข็งแรงกว่ามากที่ 2.85 ไมโครเมตร สอดคล้องกับน้ำราว 180 ppm ซึ่งผลการวิเคราะห์เหล่านี้ได้นำเสนอถึงแหล่งน้ำอื่นเพิ่มเติมจากภายในดวงจันทร์

แหล่งข้อมูล

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2286802


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210