นักวิจัยพบไมโครพลาสติกในเลือดคน ทำให้คนเกิดมะเร็งได้

Loading

นักพิษวิทยาทางนิเวศวิทยาและผู้ร่วมงานวิจัยจาก Vrije Universiteit Amsterdam รายงานผลการศึกษาที่ค้นพบครั้งแรกว่า… มนุษย์เรามีอนุภาคโพลีเมอร์ในเลือด

นักวิจัยตรวจพบไมโครพลาสติกในเลือดมนุษย์เป็นครั้งแรก ซึ่งบ่งชี้ว่าวิกฤติมลภาวะพลาสติกกำลังทวีความรุนแรง ลุกลาม และเป็นอันตรายกว่าที่คิดไว้ก่อนหน้านี้

ผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรปถูกตีพิมพ์ใน Environment International โดยกลุ่มตัวอย่างเลือดจากผู้บริจาคที่เป็นผู้ใหญ่ 22 คน ค้นพบอนุภาคไมโครพลาสติกในเลือด 17 คน ร่องรอยของพลาสติดที่พบในเลือดมนุษย์ ครึ่งหนึ่งมีที่มาจากขวดแบบใช้แล้วทิ้ง และหนึ่งในสามมาจากพลาสติกที่ใช้กันทั่วไปในการบรรจุอาหาร ก่อนหน้าผลการศึกษาครั้งนี้ เคยมีนักวิจัยที่ค้นพบไม่โครพลาสติกในทารกแรกเกิดมาแล้ว ผลการวิจัยครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นถึงความชุกของพลาสติดที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก

มีขยะพลาสติดมากมายอยู่ในระบบนิเวศที่เปราะบาง พลาสติกที่ใช้เป็นพาชนะหีบห่อหรือช่วยจัดเก็บอาหารที่ทำให้เกิดความสะดวกกับมนุษย์ กำลังกลับมาทำร้ายมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า มลภาวะจากพลาสติดสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์และแม้กระทั่งขัดขวางการผลิตฮอร์โมน

พลาสติกใช้แล้วจำนวนมากกลายเป็นมลพิษในสิ่งแวดล้อม อยู่ในห่วงโซ่อาหาร สามารถถ่ายทอดไปตามลำดับขั้นของการบริโภคอาหารในระบบนิเวศ สัตว์กินเม็ดไมโครพลาสติกเข้าไป คนกินสัตว์ที่มีไมโครพลาสติก ไมโครพลาสติกมีส่วนผสมของสารพิษที่สามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้ ในอนาคตอันใกล้ เราจะได้เห็นผลการวิจัยเกี่ยวกับอันตรายของพลาสติกมากขึ้น

การค้นพบครั้งนี้ยืนยันความน่าสยดสยองของพลาสติก และเป็นเรื่องยากที่มนุษย์จะเพิกเฉยไม่สนใจ พวกเราทุกคนต้องช่วยกันหยุดยั้งไม่ให้ขยะพลาสติกทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่อย่างนั้นเราจะได้เห็นมันย้อนกลับมาทำร้ายเรา!

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/turakij4.0/posts/2196168930541117/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210