บอร์ดไฟเขียวผลประมูลซื้อรถดับเพลิง 15 คัน 405 ล้าน

Loading

*จุน้ำ12,500 ลิตร ทอท. ส่งประจำ 5 สนามบินใหญ่

*“นีช คลีนนิ่ง” เสนอต่ำสุดเบียด 3 บริษัทคว้างาน

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. แจ้งว่า   ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) ทอท. อนุมัติให้ ทอท. ซื้อรถดับเพลิงอากาศยานขนาดใหญ่ ความจุน้ำ 12,500 ลิตร จำนวน 15 คัน จากบริษัท นีช คลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วงเงินรวมทั้งสิ้น 405.26 ล้านบาท

เนื่องจากเป็นเอกชนที่เสนอราคาจัดซื้อต่ำที่สุด  หลังจากทอท.ได้เปิดประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์งานจัดซื้อรถดับเพลิงอากาศยานขนาดใหญ่ ความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 15 คัน  โดยบริษัท นีชฯ ได้จัดซื้อยี่ห้อ Rosenbauer รุ่น Panther 6×6 กำหนดส่งมอบ 435 วัน หรือประมาณ 1 ปี 2 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า บอร์ด ทอท. ได้กำชับให้ฝ่ายบริหารจะต้องดูแล และบำรุงรักษารถดับเพลิงฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วย โดยโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงฯ 15 คันครั้งนี้ แบ่งตามการจัดซื้อของแต่ละสนามบิน ดังนี้ สนามบินสุวรรณภูมิ  8 คัน,  สนามบินดอนเมือง  2 คัน, สนามบินเชียงใหม่ 3 คัน, สนามบินภูเก็ต 1 คัน  และสนามบินหาดใหญ่  1 คัน

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า การประมูลโครงการนี้มีเอกชนซื้อซองประกวดราคา และยื่นเสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาฯ  4 ราย คือ

1 บริษัท นีช คลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 406.21 ล้านบาท และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองจนบริษัทได้ปรับลดราคาลงมาอยู่ที่ 405.26 ล้านบาท

2 กิจการร่วมค้า Avengers Consortium ประกอบด้วย บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด(มหาชน) และบริษัท อเมริกัน ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด เสนอราคา 449.46 ล้านบาท

3 บริษัท เดอะแพรคทิเคิลซูเพิร์บโซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 451 ล้านบาท

และ 4 บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์(สยาม) จำกัด เสนอราคา 464.65 ล้านบาท

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/logistics.development.thailand.forum/posts/3231498093744202


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210