บริษัทการเงินใช้ AI แนะนำการลงทุน ช่วยลูกค้าเลือกหุ้นและการลงทุนต่างๆ

Loading

สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา JPMorgan, Morgan Stanley กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการนำแชทบอทในลักษณะเดียวกับ ChatGPT เปิดให้บริการกับลูกค้าของตัวเอง

มีรายงานข่าวแจ้งว่า JPMorgan ได้ยื่นขอ Trademark หรือเครื่องหมายการค้า “IndexGPT” ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI ในสไตล์เดียวกับ ChatGPT แต่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเรื่องการลงทุน สามารถเลือกหุ้น พันธบัตร และการลงทุนต่างๆให้กับลูกค้าได้

ในการยื่นขอเครื่องหมายการค้า “IndexGPT” ของ JPMorgan มีรายละเอียดแจ้งว่า เครื่องมือนี้จะช่วยให้ข้อมูลทางการงเงิน ให้คำแนะนำการลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์และเลือกหลักทรัพย์ตามที่ลูกค้าต้องการ

Morgan Stanley ก็กำลังวางแผนจะแนะนำแชทบอทที่คล้ายกับ JPMorgan ออกให้บริการลูกค้า สามารถให้คำปรึกษาทางการเงินแบบอัตโนมัติกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจำนวนมากพร้อมๆกัน

ที่จริง ChatGPT ในปัจจุบัน สามารถให้คำแนะนำการลงทุนทั่วไปอยู่แล้ว มีคำแนะนำการลงทุนสำหรับช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมถึงคำแนะนำเรื่องค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ หยวนจีน และสกุลเงินอื่นๆ แต่ ChatGPT มีข้อจำกัดเรื่องข้อมูลที่อัพเดทถึงแค่เดือนกันยายน 2021 เท่านั้น ไม่ได้รับการฝึกฝนด้วยข้อมูลที่สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน

อุตสาหกรรมไหน หรือธุรกิจสาขาไหน หากต้องการแชทบอทที่มีความสมบูรณ์ ต้องป้อนข้อมูลหรือฝึกฝน AI ด้วยข้อมูลที่อัพเดท ส่วนเรื่องวิธีการโต้ตอบหรือการวิเคราะห์ข้อมูล หากใช้เทคโนโลยี AI หรือเป็น API จาก ChatGPT ก็จะได้แชทบอทที่มีประสิทธิภาพในลักษณะเดียวกัน สามารถสื่อสารโต้ตอบกับผู้ใช้ได้เหมือนกำลังสนทนากับคนจริง

ที่ปรึกษาทางการเงินหรือนักวิเคราะห์ทางการเงินที่เป็นคนหลายคน ยังเชื่อว่าพวกเขาทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่า AI

หลังจากมีการนำ AI มาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คงมีการเปรียบเทียบอย่างจริงจัง และจะได้เห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงว่า คนหรือปัญญาประดิษฐ์ ใครลงทุนเก่งกว่ากัน?

มีข่าวรายงานด้วยว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา JPMorgan เลิกจ้างคนทำงานในหลายฝ่าย ลดคนไปแล้วประมาณ 500 คน และ First Republic Bank ซึ่งเพิ่งควบรวมกิจการเข้ามา จะปลดคนทำงานประมาณ 1,000 คน

ไม่มีการยืนยันจากผู้บริหาร JPMorgan ว่า ที่ต้องปลดคนทำงานเดิมเพราะอะไร? เพราะเศรษฐกิจถดถอย? หรือกำลังจะเอา AI มาทำงานแทนคน? แต่สิ่งที่เป็นจริง คือ AI แบบ ChatGPT สามารถทำงานแทนคนได้จำนวนมาก มีประสิทธิภาพมากกว่า และต้นทุนต่ำกว่า

ระบบออโตเมชั่นที่ใช้ AI จะช่วยทำให้งานต่างๆไหลลื่นโดยใช้คนน้อยมากๆ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/turakij4.0/photos/a.698141950343830/2554363844721622/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210