‘ปัจจัยเสี่ยง’ ที่ส่งผลด้านความยั่งยืนที่ไม่ควรถูกมองข้าม

Loading

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเรามากโดยเฉพาะ เทคโนโลยี AI จะถึงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์มีผลต่อความยั่งยืนได้เช่นกัน การ up skills และ reskill ก็จะช่วยการเปลี่ยนผ่านได้อย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กล่าวในงานสัมมนา THE NEXT CHAPTER “เจาะลึกบทใหม่ ของโลกใบ เดิม”  จัดโดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ ว่า  นโยบายการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเรื่องนี้ไม่ดีมีโอกาสล่มสลายได้ ต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เช่น เด็ก ที่จบเมื่อ 5 ปีที่แล้วไม่ได้อัพเดทเทรนความรู้เหมือนยุคสมัยนี้ที่เทรนต่างๆเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในยุคนี้คนที่ตกงานไม่ใช่คนไม่มีความรู้ แต่เป็นคนที่ยังไม่ดีมีการอัพเดทเทรนก็แค่นั้น ทั้งนี้ในต่างประเทศเองก็มีการ up skills และ reskill อยู่ตลอดเวลา ต้องมีการยกเครื่องการเรียนรู้ทั้งหมด ต้องจัดให้มหาลัยหรือศูนย์การศึกษาต่าง ๆ จัดการเรื่องนี้ด้วย

นอกจากนี้วิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศก็เป็นส่วนสำคัญที่มีผลกระทบเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ PM 2.5 อากาศที่ร้อนมากขึ้นทุกปี และทะเลที่ร้อนมากขึ้น ทำให้การจับปลาที่ลดลง ปะการังที่ฟอกขาวมากขึ้น ทั้งนี้ระบบการเงินต่างมีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่เป็นสีเขียวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การลงทุนกับธุรกิจสีเขียวต่างๆ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจสีเขียว ไปใช้ในการขนส่ง

หรือว่าจะใช้ใน ไลฟ์สไตล์ ในปัจจุบัน รวมถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมา ด้วยการเมืองที่ร้อนแรงจะส่งผลให้มีการอพยพเข้าประเทศไทยมากขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่หามาตรการรองรับให้และการเตรียมพร้อมให้ดี

ดร. สันติธาร เสถียรไทย FUTURE ECONOMY ADVISOR สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ คณะกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย การเงิน (กนง.) กล่าวว่า ในต่างประเทศที่พัฒนาแล้วการจัดการสังคมผู้สูงอายุนั้นมีการสนับสนุนให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศตัวเองมากขึ้นเพื่อสนับสนุนแรงงานที่เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ ด้วยการออกวีซ่าต่างๆ ให้ชาวต่างชาติอยู่ได้นานและสามารถในการหางานได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่ก่อน AI ถูกใช้มานานแล้วแต่ในปัจจุบันมีการแพร่หลายเป็นจำนวนมากอย่างการใช้  Generative AI อย่าง Chat Gpt จะเข้ามาแทนสายการผลิตคอนเท้นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการทำรูปภาพ การทำวีดีโอ การร้อยเรียงคำต่างๆ AI เหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทในหลากหลายอาชีพมากขึ้นในอนาคต ต้องมีการปรับตัวเพิ่มความสามารถให้กับตนเองเพิ่มไม่ให้ AI เข้ามาแทนที่ตนเพื่อความยั่งยืนแกตนเองและประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/environment/1123740


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210