เทคโนโลยีสแกนจอประสาทตาระบุออทิสติก

Loading

หนึ่งในความกังวลการมีบุตรตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ก็คือโรคออทิสติกที่เป็นความผิดปกติในเรื่องพัฒนาการของเด็กทั้งด้านภาษาและสังคมออทิสติกอยู่ในกลุ่มโรคที่มีสาเหตุจากความผิดปกติในโครงสร้างหรือสารเคมีบางอย่างของสมอง อาการของโรคนั้นบางครั้งก็ไม่อาจสังเกตได้ชัดเจนในขณะที่เด็กยังเล็ก แต่เด็กบางรายก็เผยความผิดปกติออกมาให้เห็น

นักวิทยาศาสตร์มีความพยายามคิดค้นวิธีตรวจหาภาวะออทิสติกในระยะเริ่มต้นหรือความเสี่ยงต่อการเป็นออทิสติก ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง รายงานว่าได้พัฒนาวิธีการใช้แมชชีนเลิร์นนิงและปัญญาประดิษฐ์ในการสแกนเรตินาหรือจอประสาทตาของเด็กที่อายุ 6 ขวบ เพื่อตรวจหาความเสี่ยงที่จะเป็นออทิสติกในระยะเริ่มต้น โดยทดสอบกับเด็ก 70 คน อายุเฉลี่ยที่ทดสอบคือ 13 ปี ขณะที่เด็กอายุน้อยที่สุดคือ 6 ขวบ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ใช้กับเด็ก 46 คนที่เป็นออทิสติก และกลุ่มควบคุมอีก 24 คน เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถระบุเด็กที่เป็นออทิสติกได้ 95.7%

นักวิทยาศาสตร์เผยว่าเทคโนโลยีสแกนจอประสาทตาจะช่วยระบุเด็กที่เสี่ยงต่อการเป็นออทิสติกและนำพวกเขาเข้าสู่โปรแกรมการรักษาได้เร็ว โดยหวังว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ภายในปีนี้

แหล่งข้อมูล

https://www.thairath.co.th/news/society/2052801


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210