เคาะแล้ว.. นโยบายหนุนคนใช้รถไฟฟ้า EV รัฐช่วยออก 70,000 – 150,000 บาทต่อคัน

Loading

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือแพ็กเกจรถยนต์ EV ตามที่คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเสนอ

โดยมาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในไทย 3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า, รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และรถกระบะไฟฟ้า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึง และหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปออกกฎหมายและทำสัญญากับค่ายรถที่เข้าร่วม

สำหรับแพ็กเกจที่ออกมานี้ จะมีมาตรการ ดังนี้

1 ให้เงินอุดหนุนรถยนต์และรถกระบะไฟฟ้า คันละ 70,000 – 150,000 บาทต่อคัน และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 18,000 บาทต่อคัน

2 ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์จาก 8% เหลือ 2% และรถกระบะเหลือ 0%

3 ลดอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตจากต่างประเทศ และนำเข้าทั้งคัน สูงสุด 40% จนถึงปี 2566

4 ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์ที่ประกอบในประเทศ (ชิ้นส่วนบางอย่างนำเข้าจากต่างประเทศ) จำนวน 9 รายการ

ขณะที่ทาง ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บอกว่า แพ็กเกจรถยนต์ EV จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 

โดยในช่วง 2 ปีแรก  (ปี 2565 – 2566) จะเน้นการสร้างแรงจูงใจของประชาชนให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทั้งการนำเข้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปทั้งคัน

ส่วนในอีก 2 ปีถัดไป (ปี 2567 – 2568) จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/1387231808035873/posts/4792496464176040/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210