ครม. เคาะ ยกเว้น-ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า สูงสุด 40 เปอร์เซนต์

Loading

หลังจากสัปดาห์ที่แล้ว คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือแพ็กเกจรถยนต์ EV

ล่าสุด ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม. มีมติเห็นชอบในรายละเอียดเกี่ยวกับการลดหรือยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ที่ประกอบสำเร็จรูปและนำเข้าทั้งคัน (CBU) โดยมาตรการการลดหรือยกเว้นอากรขาเข้านี้ จะใช้ในปี 2565 – 2566 ซึ่งจะครอบคลุมทั้งค่ายรถที่ได้รับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) อยู่แล้ว เช่น จีน ญี่ปุ่น รวมถึงค่ายรถที่นำเข้าทั่ว ๆ ไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 รถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาขายปลีกแนะนำ ไม่เกิน 2 ล้านบาท

  • กรณีใช้สิทธิ FTA อากรไม่เกิน 40% ให้ยกเว้นอากร
  • กรณีใช้สิทธิ FTA อากรเกิน 40% ให้ลดลงอีก 40%
  • กรณีนำเข้าทั่วไป อากร 80% ให้ลดลงเหลือ 40%

2 รถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาขายปลีกตั้งแต่ 2 – 7 ล้านบาท

  • กรณีใช้สิทธิ FTA อากรไม่เกิน 20% ให้ยกเว้นอากร
  • กรณีใช้สิทธิ FTA อากรเกิน 20% ให้ลดลงอีก 20%
  • กรณีนำเข้าทั่วไป อากร 80% ให้ลดลงเหลือ 60%

อย่างไรก็ดี มาตรการการลดหรือยกเว้นอากรขาเข้านี้ คาดว่าจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ราว 60,000 ล้านบาท แต่ก็เป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนก่อให้เกิดฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/1387231808035873/posts/4814506368641716/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210