หนุนคนไทยใช้ “น้ำมันรักษ์โลก” น้ำมันยูโร 5 ช่วยลดฝุ่น

Loading

ทส.หนุนคนไทยใช้น้ำมันรักษ์โลก น้ำมันยูโร 5 ช่วยลดฝุ่น 20-24% วอนประชาชนตรวจเช็ก และดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดมลพิษในบรรยากาศ ขณะที่ 6 โรงกลั่นพร้อมใจช่วยโลก

ไทยได้ประกาศใช้น้ำมันยูโร 5 อย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อ 1 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา เพื่อมุ่งลดมลพิษจากยานยนต์สันดาป ทำให้ปัจจุบันหลายหน่วยงานเดินหน้ารณรงค์ให้คนไทยใช้น้ำมันรักษ์โลก ล่าสุด นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า พล ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (พื้นที่ที่มีปัญหา/พื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาฝุ่นละออง) รวมถึงการควบคุมฝุ่นในเมือง

ทั้งนี้ได้สนับสนุนเร่งรัดการจำหน่ายน้ำมันคุณภาพมาตรฐานยูโร 5 ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อลดมลพิษจากไอเสียรถยนต์โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันในกลุ่มน้ำมันเบนซิน–แก๊สโซฮอล์ และกลุ่มดีเซล ให้เป็นมาตรฐาน ยูโร 5  โดยโรงกลั่นน้ำมันทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ไทยออยล์  บางจาก  พีทีทีจีซี  บางจากศรีราชา ไออาร์พีซี และเอสพีอาร์ซี พร้อมจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

โดยนางสาวปรีญาพร กล่าวว่า น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 5 ทั้งกลุ่มน้ำมันเบนซิน –แก๊สโซฮอล์ และกลุ่มดีเซล จะมีกำมะถันไม่เกิน 10 ppm (10 ส่วนในล้านส่วนโดยน้ำหนัก) ขณะที่มาตรฐานยูโร 4 จะมีกำมะถันไม่เกิน 50 ppm โดยน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 5 สามารถใช้ได้กับรถยนต์ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ และไม่ก่อเกิดปัญหาต่อเครื่องยนต์

จากการทดสอบการปล่อยมลพิษโดยห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะของกรมควบคุมมลพิษ  รถยนต์มาตรฐานยูโร 3 และรถยนต์มาตรฐานยูโร 4 ซึ่งมีการใช้งานมากที่สุด เมื่อมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 5 จะทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ลดลงถึง 20 – 24%

อย่างไรก็ตามเนื่องจากในช่วงนี้มีความกดอากาศสูง สภาพอากาศปิด อัตราการระบายอากาศไม่ดี ทำให้ฝุ่นละอองเกิดการสะสมในบรรยากาศจนอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ซึ่งยานพาหนะเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 หลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 5 และขอความร่วมมือตรวจเช็กและดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดมลพิษในบรรยากาศและช่วยลดฝุ่นละออง PM2.5 ที่กำลังมีการสะสมสูงขึ้น นางสาวปรีญาพร กล่าว

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/keep-the-world/energy/846834


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210