ผ่านแล้ว สหภาพยุโรปผ่านกฎบังคับผู้ผลิตอุปกรณ์จะต้องให้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ ภายใน 2027

Loading

หลังจากที่มีข่าวออกมาเผยว่าคณะมนตรียุโรป หรือ Council of EU นั้นกำลังพิจารณาเรื่องการบังคับให้มือถือสามารถให้ลูกค้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองอยู่นั้น ล่าสุดนี้ กฎบังคับดังกล่าวได้ผ่านมติเป็นที่เรียบร้อย

ซึ่งข้อบังคับสำคัญมีการระบุว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่จะต้องออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถถอดและเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ง่าย ซึ่งรวมไปถึงเครื่องไฟฟ้าอื่นๆ  เช่น, เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย, อุปกรณ์ที่ต้องชาร์จไฟเช่น, มือถือ, Tablet เป็นต้น และยังครอบคลุมว่าแบตเตอรี่จะต้องทำจากการรีไซเคิลมากขึ้น และแสดงข้อมูลวัสดุและการรีไซเคิลที่ชัดเจน เป็นต้น

แม้ว่าจะมีการยื่นมาตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งกว่าจะผ่านรัฐสภาสหภาพยุโรปก็ใช้เวลาพอสมควร เมื่อผ่านแล้วก็มีการลงนามก่อนประกาศจริงและมีการนับถอยหลังบังคับใช้กฎข้อต่างๆ หลังจากนี้อีก 20 วัน และบังคับใช้งานจริงจังในปี 2027 ซึ่งก็ให้ผู้ผลิตนั้นปรับตัวกันสักพักใหญ่

แหล่งข้อมูล

https://www.sanook.com/hitech/1584223/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210