EU ออกร่างกฎหมายเพื่อใช้กำกับและดูแลการพัฒนา AI

Loading

ทุกวันนี้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นหลายสิ่งที่หลายคนพัฒนาและอยากให้คนทั่วไปใช้งานกัน แต่เมื่อมีสิ่งใหม่ กฎในการควบคุมก็ต้องมี เพราะล่าสุดนี้ ทางรัฐสภายุโรป (European Parliament) ได้มีมติโหวดเกี่ยวกับกฎหมายปัญญาประดิษฐ์ฉบับแรก (Artificial Intelligence Act)  ออกมา

โดยกฎหมายฉบับนี้ออกแบบมาเพื่อควบคุมกระบวนการด้านเทรนข้อมูลขนาดใหญ่และรวมถึงการใช้งานที่เหมาะสม ตัวอย่างที่เห็นได้ในกฎหมายนี้จะมีข้อที่นักพัฒนาต้องรู้เช่น

  • การห้ามประเมินอารมณ์หรือพยากรณ์อาญากรรมล่วงหน้า
  • ห้ามจับในเรื่องของชีวมิติ (เกี่ยวกับข้อมูลพันธุกรรม เช่นการสแกนนิ้ว สแกนใบหน้า)
  • การสร้างเนื้อหาของ ChatGPT หรือ Generative AI จะต้องเปิดเผยว่าทุกครั้งเป็นข้อมูลที่สร้างโดย AI
  • กำกับเรื่องของ AI ประเภทของ AI ว่าอยู่ระดับไหน ถ้าเสี่ยงสูงต้องเตือน

เท่ากับกฎหมายชุดนี้ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในหลายด้านทั้งด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน, ความปลอดภัย, ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ และรวมถึงการบันทึกข้อมูลและต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่ออกไปเช่นเดียวกัน

แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ฉบับร่างเท่านั้นจะต้องผ่านการอภิปรายกันถึงข้อต่างๆ คงต้องใช้เวลาสักหน่อยก่อนที่กฎหมายนี้จะออกมาเป็นรูปเป็นร่าง

แหล่งข้อมูล

https://www.sanook.com/hitech/1582271/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210