ย้ำใช้เครื่องหมาย ETDA DPS NOTIFIED สร้างความน่าเชื่อถือแพลตฟอร์มดิจิทัล

Loading

ETDA เผยใช้เครื่องหมาย “ETDA DPS NOTIFIED” สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลทั่วไป ที่มีลักษณะตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง เพื่อเน้นย้ำการใช้งาน โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มดิจิทัล

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า หลังจากที่ ETDA ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ภายใต้กฎหมาย DPS หรือ Digital Platform Service (พระราชกฤษฎีกา การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565) ได้เปิดระบบให้ธุรกิจผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง คือ มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ มีรายได้เกิน 50 ล้านบาท/ปี (กรณีนิติบุคคล) หรือ มีผู้ใช้งานเกิน 5,000 ราย/เดือน ที่ได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจตามกฎหมาย DPS เรียบร้อยแล้วยื่นความประสงค์ขอใช้เครื่องหมาย “ETDA DPS NOTIFIED” หรือเครื่องหมายรับแจ้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมานั้น พบว่า อยู่ระหว่างการทยอยแจ้งความประสงค์ขอใช้เครื่องหมายดังกล่าว ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนแพลตฟอร์มที่เข้ามาแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจกับ ETDA เรียบร้อยแล้ว

โดยในกลุ่มนี้จะมีจำนวน 300 กว่าแพลตฟอร์ม จากจำนวนแพลตฟอร์มทั้งหมด 1,405 แพลตฟอร์ม (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2567) ทั้งนี้ เครื่องหมายรับแจ้ง ETDA DPS NOTIFIED ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้ว่า บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีเครื่องหมายนี้ เป็นแพลตฟอร์มที่ได้ผ่านการแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจ ผ่านการยืนยันตัวตน และมีมาตรการในการให้บริการตลอดจนการดูแล เยียวยา และบรรเทาความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ ที่มีความสอดคล้องตามที่กฎหมาย DPS กำหนด

“เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้าบนแพลตฟอร์ม ตลอดจนไรเดอร์ และผู้บริโภค ได้มั่นใจว่า แพลตฟอร์มดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน ที่เลือกใช้ถือเป็นบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ

ดังนั้น ETDA จึงเน้นย้ำให้ธุรกิจผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลทั่วไป ที่ได้มีการแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผ่านการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายนี้ เร่งดำเนินการยื่นความประสงค์ขอใช้เครื่องหมาย “ETDA DPS NOTIFIED” และนำเครื่องหมายดังกล่าวไปแสดงยังจุดที่ผู้ใช้บริการสามารถเห็นได้ชัดเจน  เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ สู่การร่วมสร้าง Ecosystem ของแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีคุณภาพ โปร่งใส ในการให้บริการ” นายชัยชนะ กล่าว

แหล่งข้อมูล

https://www.thansettakij.com/technology/technology/600628


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210