depa ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกม และ Esport ในประเทศ

Loading

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) พร้อมด้วย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมเป็นประธานเปิดงาน META THAILAND ESPORTS & DIGITAL LIFE 2022 ที่จัดโดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ ศักยภาพ ESPORTS ไทยสู่สากล วิถีชีวิตยุคดิจิทัล
.
จากนั้น ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมเสวนาในหัวข้อ ESPORTS โอกาสใหม่แห่งยุคดิจิทัล พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลฯ ดร.ประถมพงศ์ ศรีนวล เศรษฐกรเชี่ยวชาญ สำนักงาน กสทช. นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ พันธมิตรธุรกิจด้านบันเทิงและคอนเทนต์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) และ ดร.ต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้จัดการ ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม และออนไลน์ สเตชั่น บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด
 
 
ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้อุตสาหกรรมดิจิทัล (กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม) เติบโตกว่า 10% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์มีการขยายตัวแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกมที่ขยายตัวกว่า 15% ด้วยมูลค่ากว่า 34,000 ล้านบาท ซึ่งส่งผลดีครอบคลุมระบบนิเวศธุรกิจ (Ecosystem) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อีกทั้งเอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม Esports ในประเทศ ขณะเดียวกันยังมีการผันตัวจากผู้เล่นเกมทั่วไปสู่นักกีฬาอีสปอร์ตมากขึ้น
.
“อุตสาหกรรมเกมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ เพราะสามารถสร้างรายได้จากการส่งออก แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐและเอกชนจะทำอย่างไรให้การส่งออกแบบดั้งเดิมสามารถก้าวไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่สร้างรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้กับประเทศ ซึ่งขั้นตอนสำคัญคือ การสร้างนักพัฒนาเกมไทย ควบคู่ไปกับการผสานความร่วมมือกับบริษัทเกมระดับโลก เพื่อเป็นโอกาสและช่องทางให้นักพัฒนาเกมไทยได้สร้างสรรค์ผลงานและส่งออกสู่ตลาดโลก ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมเกมไทย เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม Esports ในประเทศ และระบบนิเวศ ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น นักพากย์เกม สปอร์นเซอร์ ฯลฯ ซึ่ง depa มองว่า อุตสาหกรรมเกม และ Esports จะเป็นอุตสาหกรรม New Wave ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกัน การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนจะส่งผลในเชิงสังคม และช่วยขับเคลื่อนให้เกิดอาชีพใหม่ในสังคมใหม่ต่อไป พร้อมมองว่า Metaverse เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่ออุตสาหกรรมเกมในอนาคต” ผู้อำนวยการใหญ่ depa กล่าว
 
 
ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า การปรับเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของเกม และ Esport ถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยที่ผ่านมา depa มุ่งสร้างความเข้าใจในเรื่องของ Esport แก่กลุ่มผู้ปกครอง ผ่านการลงทุนในผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดการแข่งขันอย่าง Thailand E-sport Arena รัชดา และ Focus Arena ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีการจัดทำ Sandbox เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นและเข้าใจในกระบวนการ และความเป็นจริงในการสร้างงานสร้างอาชีพ เมื่อเข้าใจแล้ว ผู้ปกครองเหล่านั้นจะเปลี่ยนไปสู่กระบอกเสียง ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศและธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป
.
นอกจากนี้ depa ยังได้ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) และ บริษัท อินโฟเฟด จำกัด จัดทำโครงการ depa Game Accelerator Program เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเกมไทย โดยเฉพาะนักพัฒนาเกมให้สามารถเติบโตเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้ไม่รู้จบผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และดำเนินการพัฒนา Digital Edutainment Complex โครงสร้างพื้นฐานใน Thailand Digital Valley ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่รองรับอุตสาหกรรมเกม และ Esport ในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุน ซึ่งอาคารดังกล่าวจะเป็นศูนย์รวมการแข่งขันและถ่ายทอดสดเกม และ Esport ระดับโลก อีกทั้งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568
.
ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้ายว่า ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรง อีกทั้งเปราะบางจากการถูก Disrupt โดยเทคโนโลยี และ COVID-19 ดังนั้นประเทศไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องทำให้เกิดการขับเคลื่อนรูปแบบใหม่ ผ่านกลุ่มอุตสาหกรรม New Wave ที่เป็นโอกาส กล้าที่ปรับระบบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาจบใหม่มีงานทำ ไม่เกิดภาวะว่างงาน และไม่ตกเป็นภาระของประเทศ ขณะเดียวกัน รัฐต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมคน ด้วยการเปลี่ยนกฎเกณฑ์บางข้อ เพื่อดึงดูดให้นักลงทุน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เข้ามาลงทุนและทำงานในประเทศ พร้อมประเมินว่าจะสามารถมองเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมเกม และ Esport ไทยภายในระยะเวลา 3 ปีจากนี้
 


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210