EEC ร่วมสร้าง “ศรีราชา… เมืองน่าอยู่ Wellness City”

Loading

ความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าของภาคตะวันออก โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี กำลังปรับตัวเปลี่ยนไปมากในกระแสการพัฒนาครบมิติที่ อีอีซี จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หมายถึงการพัฒนาที่นอกจากจะปรับสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม โลจิสติกส์ และการสื่อสารแล้ว ยังมุ่งสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ผู้คน-สังคมท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการพัฒนา คู่ไปกับการลงทุนและการสร้างความก้าวหน้าขับเคลื่อนประเทศด้วย

หมุดหมายสำคัญตามภารกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนของ อีอีซี ในการเชื่อมโลกให้ไทยแล่นนั้น มุ่งสร้างประโยชน์โพดผลให้ตกถึงผู้คน-สังคมชุมชนท้องถิ่นมาตลอด โดยเคลื่อนไปกับการสร้างความก้าวหน้ายุคใหม่ด้วย อันเป็นหลักประกันและการกระชับฐานรากให้เคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่ผ่านมาการพัฒนาและการลงทุนใน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ อีอีซี ก้าวหน้าไปด้วยดีโดยลำดับ ทั้งในมิติการปรับฐานด้านการคมนาคมทั้งบก เรือ อากาศ การดึงเม็ดเงินการลงทุน และการกระตุ้นใช้เทคโนโลยีปรับสร้างอุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งการยกระดับความก้าวหน้าด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากร รองรับการเติบโตเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลจนถึงการสื่อสารใหม่​ และการสาธารณสุข​ ที่มีหมุดหมายอยู่ที่คุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนในท้องถิ่นครอบคลุมทั้งพื้นที่ อีอีซี

การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่ขับเคลื่อนกันเต็มที่นั้น​นำสู่การเปลี่ยนแปลงของ​ “เมือง” ในทิศทางที่ดีขึ้น-สะดวกสบาย-ทันสมัยขึ้นด้วย นอกจากการปรับฐานการคมนาคมขนส่งแล้ว-​ยังก่อรูปการพัฒนามหานครการบินครอบคลุมพื้นที่ราว 6,000 ไร่ ในเขต 2 จังหวัดเชื่อมต่อกันที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ อำเภอบ้านฉาง​ จังหวัดระยอง วันนี้ อีอีซี กำลังเดินหน้าพัฒนาเจาะลึกยกพื้นที่-สร้างเมืองน่าอยู่เพื่อการท่องเที่ยวและการอยู่อาศัยในแบบเวลเนส ซิตี้ (wellness City) ด้วย

โดยกำหนดเส้นทางพัฒนา-ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาเมืองแต่ละถิ่นย่าน ให้มีการเชื่อมเมืองถึงเมืองอย่างมีคุณภาพ จากบางแสน​ บางพระ​ ศรีราชา ​บางละมุง​ พัทยา​ บางเสร่​ แสมสาร​ บ้านฉาง ตะพง​ และเพ ฯลฯ เมืองเหล่านี้จะยกระดับเป็นเมืองคุณภาพสูง โดย ศรีราชา จะเป็นเทศบาลเมืองขนาดเล็ก ที่เป็นเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพเมือง-คุณภาพชีวิต เช่นกับการพัฒนาปรับสร้างคุณภาพของพัทยาในรูปของนีโอพัทยา ที่ได้เดินหน้ามาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว

เทศบาลเมืองศรีราชา มีพื้นที่ราว 4​ ตารางกิโลเมตร-อยู่บนบกราว 2 ตารางกิโลเมตร-อีก 2 ตารางกิโลเมตรอยู่ในทะเล ปัจจุบันมีประชากรหลักราว 25,000 คน-ประชากรแฝงอีกราวกว่า 20,000 คนและมีชาวญี่ปุ่นใช้เป็นถิ่นพำนักในการทำงานในประเทศไทยอยู่เกือบ 7,000 คน​ ก่อนหน้าช่วงที่ยังไม่เกิดการระบาดของโควิดนั้นมีชาวญี่ปุ่นในศรีราชามีอยู่ราว 2 หมื่นกว่าคน ปัจจุบันนี้ลดลง-แต่กำลังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามสถานการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ!

ก้าวใหม่ของศรีราชายุคที่ นายกเทศมนตรีชื่อ “ฉัตรชัย ทิมกระจ่าง” หรือ “นายกปื๊ด” ของชาวศรีราชากลับมาบริหารครั้งนี้นั้นย่อมไม่ธรรมดา การสะสมสภาพสังคมเมือง 2 วัฒนธรรมระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในศรีราชาที่นายกปื๊ดเริ่มไว้นั้น-ช่วยให้เศรษฐกิจศรีราชาเติบโตก้าวหน้ามาได้อย่างดี การเป็นเมืองที่อยู่อาศัย-มีที่พักผ่อนหย่อนใจสวยงาม-มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถึงขนาดเคยได้รับรางวัลเมืองสะอาดน่าอยู่ระดับโลกมาแล้วในสองช่วงทศวรรษก่อน สมัยที่ “นายกปื๊ด” ยังเริ่มทำงานเป็นนายกได้สมัยที่ 2 จนถึงวันนี้ศรีราชากำลังก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างน่าติดตาม โดยอาศัยความเป็นเมืองชายทะเลนี่แหละ!

อีอีซี จับมือกับ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลปัจจุบัน เดินหน้าจัดปรับภูมิทัศน์ของเมืองใหม่ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่เขตเกาะลอย-และจะทยอยปรับทั้งเมืองไปจนถึงตลาดสด มีการวางผังการใช้ประโยชน์จากภูเขาด้านข้างที่ทำการเทศบาลเมือง พร้อมกับสร้างสะพานเดินในทะเล-จัดปรับภูมิทัศน์ของที่อยู่อาศัยที่อยู่ 2 ข้างสะพานที่ยื่นลงทะเล ฯลฯ

ศรีราชาจะพัฒนาเป็นเมืองที่เรียกว่า ศรีราชาน่าอยู่…Wellness City มีการปรับพื้นฐานการจัดการเมือง-ภูมิทัศน์-และยกระดับคุณภาพชีวิตไปในขณะเดียวกัน ผู้คนทุกกลุ่มในศรีราชาจะได้รับการดูแลด้านสวัสดิภาพสุขภาพที่ดี โดยการแพทย์สมัยใหม่ จะเป็นเมือง 2 วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นที่น่าอยู่มีทั้งตลาดห้างสรรพสินค้าแบบญี่ปุ่น ร้านรวงแบบไทยๆ ไปจนถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง และมีสถานศึกษาชั้นดีตั้งแต่ระดับประถม-มัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย เมื่อรถไฟความเร็วสูงเสร็จในปี 2568 การเดินทางจากศรีราชาไปกรุงเทพฯ จะใช้เวลาเพียง 20 นาที เช่นเดียวกับจากศรีราชาถึงสนามบินอู่ตะเภา-มหานครการบินแห่งใหม่ การพัฒนาทั้งหมดนี้เริ่มแล้ว-ความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าของศรีราชาจะบรรลุสัมฤทธิผลในช่วงยุคของการบริหารนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันนี่แหละ!

มนต์เสน่ห์ของเมืองสองวัฒนธรรมอย่างศรีราชาจะสัมผัสได้ เมื่อมาเยือนศรีราชา-จากผู้อยู่อาศัยทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทยในเมืองที่น่าอยู่แห่งนี้ ศรีราชามีแหล่งอาหารดี-อร่อย มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทั่วเมือง-มีคน 2 วัฒนธรรมอาศัยอยู่ร่วมกัน มีเทศกาลวันญี่ปุ่นทุกปี-เวลาอยู่ในงานเทศกาลญี่ปุ่นที่ศรีราชา จะมีความรู้สึกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นยังไงยังงั้นเลย! สถานที่สำคัญในศรีราชามีป้ายบอกสองภาษาไทย-ญี่ปุ่น สภาพภูมิศาสตร์มีทั้งทะเลจนถึงภูเขา-คล้ายกับหลายเมืองในญี่ปุ่น ศรีราชาเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองมิซาโอ๊ะ เกาะฮอนชู

วันนี้ศรีราชากำลังยกระดับจัดปรับเป็นเมืองน่าอยู่-ปลอดภัยสำหรับทุกคน เป็นท้องถิ่นที่มีสภาเมือง-สภาประชาชนที่เทศบาลจัดตั้งและให้การรองรับ ทำหน้าที่ชี้แนะชี้นำ-ให้คำปรึกษาผู้บริหารเทศบาลและสภาเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเติบโตปรับตัวของเมืองที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจแบบ BCG ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ที่มีเป้าหมายสู่การเป็นเมือง “ศรีราชา น่าอยู่ Wellness City”

แหล่งข้อมูล

https://www.salika.co/2022/09/15/sriracha-wellness-city/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210