EEC HDC เร่งงานอุตสาหกรรม EV conversion ไม่ยอมโควิด!

Loading

การพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง หรือ EV conversion ที่คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) เดินหน้าจับมือกับ สถาบัน EVI และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวะในพื้นที่ EEC ได้มีปฏิบัติการปรับแผน การสร้างบุคลากร เร่งให้ทันความต้องการแบบฝ่ากระแสโควิด

เนื่องจากสถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรม EV conversion ในวันนี้มีมีปัจจัยสำคัญ 2 ปัจจัยที่ต้องพิจารณา คือ

1 รัฐบาลได้ประกาศให้รถราชการใช้รถ EV ได้ ซึ่งในส่วนนี้ทำให้ตลาดมีความต้องการในอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าดัดแปลงกลุ่มรถกระบะและรถตู้ราว 2 แสนคันเกิดขึ้น หากไม่เร่งพัฒนาบุคคลากรและปักหมุดอุตสาหกรรมในท้องถิ่น เศรษฐกิจพื้นฐานของไทยเราก็จะ ไม่ได้ประโยชน์อะไร  เพราะจะมีการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนโดยหลายบริษัทที่มีทุนสูงอยู่แล้วนำเข้ามาจำหน่าย เราก็จะไม่ได้ทั้งเศรษฐกิจพื้นฐานและการพัฒนาเทคโนโลยีส่วนนี้

2 การขยับตัวของอินเดียและอินโดนีเซีย ที่ประกาศเริ่มเร่งการพัฒนา EV conversion รองรับตลาดตัวเอง แม้อินโดนีเซียจะเริ่มในกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ก่อน แต่พัฒนาการส่วนนี้หากเราไม่เร่งดำเนินการก็อาจจะทำให้เราเสียโอกาสในอุตสาหกรรมนี้ไปได้

ทางคณะทำงานจึงปรับเร่งพัฒนาการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล โดยให้คณะทำงานด้าน EV ขยับแผนการฝึกอบรมจากเดิมที่จะขยายเวลาออกไปเนื่องจากปัญหาโควิดให้กลับมาเริ่มฝึกอบรม ในงานกลุ่มวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความรู้เทคนิคและการบริหารจัดการ 2 ส่วนในระบบออนไลน์ไปก่อนกับทั้ง 8 กลุ่มตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป ตามแผนปฏิบัติการที่ทำไว้กับ 8 กลุ่มเครือข่าย ซึ่งเป็นเครือข่ายอู่รถยนต์ที่วิทยาลัยเทคนิคและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมได้ส่งรายชื่อเตรียมไว้แล้วทั้ง 80 อู่ ส่วนการฝึกอบรมทักษะติดตั้งที่ต้องมี workshop ลงมือทำหน้างานจริง ให้จัดฝึกอบรมเป็นลำดับต่อไป จนครบทั้งหลักสูตร!

ทั้งนี้ราวกลางเดือนตุลาคม  EEC HDC ร่วมกับสถาบัน EVI และสถานศึกษาและเครือข่ายที่เข้าร่วมสร้างอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมดจะประกาศเปิดศูนย์ EV Conversion Expert Center (EVEC) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ขึ้นเป็นแห่งแรกในอาเซียน ศูนย์นี้จะใช้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถานที่ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง EEC ภาครัฐฯ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ

“การเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ จะทำให้ประเทศไทยมีพื้นฐานความพร้อมและความแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียน ที่ผสมผสานเทคโนโลยีด้าน EV เชื่อมต่อกับ Application ที่ดำเนินการโดย YAB International ในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมนี้ ในยามที่ประเทศต้องเคลื่อนฝ่าวิกฤตอย่างยากลำบาก ซึ่งผลลัพธ์ของอุตสาหกรรมนี้เป็นแบบ win win คือได้ทั้งผู้ประกอบการ  SMEs ผู้บริโภค สถาบันการศึกษา และตอบโจทย์นโยบายของรัฐเรื่อง Climate Change พร้อมกับสร้างเศรษฐกิจ BCG ในโลกยุคใหม่ไปขณะเดียวกัน” ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธาน EEC HDC กล่าวหลังสิ้นสุดการประชุมที่มีขึ้น

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/383783158622910/posts/1560222330978981/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210