การประชุมสร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

Loading

ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 คุณสร้างรัฐ หัตถวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เชิญ ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA : Thai Embedded System Association) คุณสมศักดิ์ ระหงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” เข้าร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางสร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยมี ผศ.ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ คณบดีและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 10508 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210