ทดลองใช้รถโดยสารไฟฟ้า E-Bus ประหยัดพลังงาน ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

Loading

ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความต้องการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงนวัตกรรมด้านความปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้คนและองค์กรต่างๆ หันมาสนใจใช้ E-Bus มากขึ้น

ตอนนี้ในประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนต้นแบบนวัตกรรมพลังงานด้านขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการเติบโตตลาด EV สู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต ซึ่งสอดรับกับนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 ของประเทศ

ได้มีการนำร่องใช้รถโดยสารไฟฟ้า (E-Bus) ที่ติดตั้งและพัฒนาระบบ Hermes Platform ซึ่งเป็นระบบควบคุมและติดตามยานพาหนะแบบครบวงจร ครอบคลุมฟังก์ชัน GPS Tracking เพื่อระบุตำแหน่งพิกัดรถโดยสาร ระยะเวลาที่รถโดยสารจะเข้าถึงสถานีจอดรับ รวมถึงติดตามพฤติกรรมของพนักงานขับรถ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร ซึ่งได้มีการทดลองใช้และศึกษาการใช้งานระบบกับรถโดยสารไฟฟ้าที่ให้บริการพนักงานกลุ่ม ปตท. และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่องาน ที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น

บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้าน EV Value Chain ร่วมมือกับบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการรถโดยสารไฟฟ้า (E-Bus) สำหรับความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้งานรถโดยสารไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นการปูทางสู่การให้บริการนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งนอกจากการทดสอบระบบการใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังทำให้ EnCo ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอาคารสำนักงาน และผู้ให้บริการรถโดยสารรับส่งนี้ สามารถติดตามรถและพฤติกรรมของพนักงานคนขับรถได้อย่างแม่นยำ เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการเดินรถและใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่พนักงานและประชาชนที่มาติดต่องานจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและช่วยลดเวลาจากการเดินทางได้มากขึ้น โดยในอนาคต PTT Digital และ ARUN PLUS ยังมีแผนที่จะขยายการให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า E-Bus สู่องค์กรภายนอก เพื่อขยายฐานธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้อีกด้วย

ทดลองใช้รถโดยสารไฟฟ้า E-Bus ประหยัดพลังงาน ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนายเทอดเกียรติ  พร้อมมูล ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด หรือ PTT Digital กล่าวว่า “นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากำลังเป็นเทรนด์มาแรงทั่วโลก ด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจและพลังงาน รวมถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท พีทีที ดิจิทัล โซลูชั่น จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ Enterprise ของประเทศไทย ในการนำระบบบริหารจัดการการขนส่งเข้ามาใช้ทดลองสนับสนุนการให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า ภายในบริเวณ EnCo ที่ดำเนินการโดย บริษัท อรุณ พลัส ครั้งนี้ ถือเป็นยกระดับการให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ และก่อให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน”

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/blogs/spring-life/826189


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210