DPU มหาวิทยาลัยแรกของไทย ที่มอบปริญญาบัตรแบบ NFT ลอกเลียนแบบไม่ได้ และไม่มีวันหาย

Loading

ก่อนหน้านี้ หลายคนน่าจะได้ยินข่าวมาบ้าง ที่มหาวิทยาลัย Hoseo ในเกาหลีใต้ ประกาศแจกปริญญาบัตรในรูปแบบ NFT ให้กับบัณฑิต เพื่อช่วยให้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น และลดความเสี่ยงในการปลอมแปลงเอกสารด้วย

ล่าสุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นมหาวิทยาลัยแรกของไทย ที่ประกาศมอบปริญญาบัตรแบบ NFT ซึ่งนับว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการศึกษา และยุคเทคโนโลยีที่เดินหน้าเข้าสู่ Web 3 และโลกเสมือนอย่าง Metaverse ในอนาคต

ทาง ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า นับว่าเป็นก้าวแรกของมหาวิทยาลัยในการเดินหน้าสู่โลก Metaverse อย่างแท้จริง

โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับ SmartContract Blockchain Studio และบริษัท ไอเพ็น สตูดิโอ จำกัด ให้การร่วมมือพัฒนาระบบการออกปริญญาบัตรแบบ NFT ซึ่งปีนี้เป็นปีแรก และถือเป็นการนำร่องในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สมัครใจที่จะเข้าร่วม ขอรับปริญญา NFT หรือไม่รับก็ได้ โดยเปิดให้นักศึกษาที่มีวอลเล็ตสามารถดาวน์โหลด และยื่นเอกสารได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม เช่นเดียวกับผู้ที่จบการศึกษาไปแล้ว ก็สามารถมาลงทะเบียนรับปริญญาในรูปแบบ NFT ได้เช่นกัน

ความน่าสนใจของปริญญาแบบ NFT ก็คือการเป็นออริจินัล มีความเป็นเอกลักษณ์ และลอกเลียนแบบไม่ได้ รวมถึงสามารถเก็บไว้ได้ตลอดไป ไม่มีวันสูญหาย หรือโดนทำลาย

ดร.ดาริกา ยังกล่าวอีกว่า นอกจากปริญญาแบบ NFT เพื่อเดินหน้าสู่ Web3 และ Metaverse แล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังจัดเตรียมความพร้อมอื่น ๆ ตั้งแต่การเรียนการสอนที่จะมีหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต รวมถึงมีการปรับการเรียนแบบโมดูล (Module) มีการจัดกลุ่มวิชาที่รวมเอาองค์ความรู้หลายคณะมาร่วมกันสอบแบบบูรณาการ ซึ่งความรู้เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของ NFT และในปีนี้ มหาวิทยาลัยก็จะปรับรูปแบบการเรียนการสอน หรือกิจกรรมบางส่วน ไปอยู่บนแพลตฟอร์ม Metaverse ด้วย

นี่จึงเป็นตัวอย่างของมหาวิทยาลัยไทย ที่กำลังปรับตัวเข้าสู่ Web3 และ Metaverse และเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของนำมาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์กับเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/1387231808035873/posts/4856484717777214/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210