หมอใช้ไตหมูเปลี่ยนให้คนได้สำเร็จ

Loading

ในปัจจุบัน ชาวอเมริกันมากกว่า 100,000 คน กำลังรอรับการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคมนุษย์ และมีเพียง 25,000 ไตที่ได้รับการปลูกถ่ายในแต่ละปี โดยมีคนตายระหว่างการรอการปลูกถ่ายอวัยวะประมาณ 12 คนต่อวัน

ในปี 2018 ชายอเมริกันชื่อ Slayman เคยได้รับการปลูกถ่ายไตจากมนุษย์ผู้บริจาค แต่เริ่มมีปัญหากับไตหลังจากผ่านไป 5 ปี

วันที่ 21 มีนาคม 2024 Slayman อายุ 62 ปี ซึ่งมีชีวิตอยู่กับโรคไตระยะสุดท้าย ร่วมกับโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เขาได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไตอีกครั้ง และประสบความสำเร็จด้วยดี สามารถออกจากโรงพยาบาลในวันพุธที 3 เมษายน 2024 เพื่อกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้าน แต่คราวนี้ Slayman ได้รับไตใหม่ซึ่งเป็นไตหมู ซึ่งเป็นไตดัดแปลงพันธุกรรมของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ eGenesis

การปลูกถ่ายเปลี่ยนไตหมูให้กับคนเป็นเรื่องจริงแล้ว ครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งแรกของโลก และอาจเป็นมิติใหม่ในการรักษาผู้ป่วยโรคไตของโลก ลดการพึงพาไตของผู้บริจาคที่หาได้ยาก ไม่ต้องไปรักษาด้วยการฟอกไต

ผู้ที่มีความเสี่ยงมีปัญหาไต คือ อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน เป็นโรคอ้วน มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือไขมันในเลือดสูง ผู้ที่มีคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคไตและเบาหวาน คนที่สูบบุหรี่เป็นประจำทุกวัน ฯลฯ

หน้าที่การทำงานของไต คือ

-ควบคุมการสร้างวิตามินดี แคลเซียม ฟอสฟอรัส และควบคุมการสร้างกระดูก

-ขับของเสียออกจากร่างกาย

-ควบคุมความดันโลหิต ปริมาณน้ำ และเกลือแร่ในร่างกาย

-ควบคุมความเป็นกรด เป็นด่าง ในร่างกาย

-ควบคุมการสร้างเม็ดเลือดแดงในร่างกาย โดยผลิตฮอร์โมน Erythopoietin

สำหรับประเทศไทย มีคนมีอาการโรคไตเรื้อรังประมาณ 17.6% ของผู้ป่วย 8 ล้านคน มีคนไทยป่วยเป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายอีกราวๆ 80,000 คน และตัวเลขมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี การป้องกันเพื่อให้ไตเสื่อมช้าลง ตามคำแนะนำของแพทย์ คือ

-รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

-หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด หวานจัด

-ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

-ดื่มน้ำอย่างน้องวันละ 8-10 แก้ว

-ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรควบคุมอาการของโรคอย่างใกล้ชิด

-หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

-หลีกเลี่ยงการรับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เช่น กลุ่มยาแก้อักเสบ ยาชุด

สำหรับคนที่มีปัญหาไตจริงๆ การหาไตใหม่และเปลี่ยนไตในอนาคต จะไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไป เทคโนโลยีที่จะเอาไตหมูมาใช้แทนไตคน จะมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=881917043946973&set=a.687193000086046


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210