DKSH กางแผนเดินหน้า Digital Health หลังคนไทยจะเป็นสังคมผู้สูงวัยขั้นสูง

Loading

  • DKSH เพิ่มหน่วยงานด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยี
  • เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาล
  • ใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยเสริมงานบริการทุกด้าน

DKSH เดินหน้าผลักดัน Digital Transformation สู่ระบบบริการสาธารณสุขไทย รับมือผู้สูงวัยขั้นสูงที่จะมีจำนวนกว่า 30% ที่อายุเกิน 65 ปี และส่งผลให้ขาดแคลนความสามารถของคนกลุ่มนี้เพราะการเจ็บป่วย

ในปี 2050 ประชากรของไทยจะกลายเป็นกลุ่มผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์ โดยจะมีสัดส่วนของคนที่อายุเกิน 65 ปีมากกว่า 30% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และอีก 10% จะเป็นผู้สูงวัยที่อายุเกิน 80 ปี และส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่อายุยืนยาวกว่าผู้ชาย ทำให้ไทยขาดแรงงานค่อนข้างมาก จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปรและไทย เป็นอันดับที่ 4 ของภูมิภาคนี้ที่มีจำนวนผู้สูงวัยมากที่สุด

นายแพทริค แกรนเด รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DKSH กล่าวว่า หลังจากผ่านพ้นสถานการณ์ของโควิด-19 สิ่งที่ยังคงอยู่คือสุขภาพของประชากรยังมีความเสี่ยงเรื่องการเจ็บป่วยและโรค NCDs ยังคงเป็นสาเหตุต้นๆ ของการเสียชีวิตของประชากรในไทย

NCDs ประกอบด้วย โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวานและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โดยโรคที่เกี่ยวข้องกับ NCDs กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของไทยถึง 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี คิดเป็น 9.7% ของจีดีพีไทยในปี 2019

นอกจากนี้ คนไทยยังมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือก่อนอายุ 70 ปีมากถึง 14% จึงเป็นความจำเป็นในการวินิจฉัยโรคที่ต้องไวขึ้นและเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้สะดวกขึ้น

ตั้งหน่วยงานใหม่เน้นดูแลสุขภาพ

DKSH ฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่ที่ชื่อว่า Global Home Healthcare ในการเข้ามาดูแลผู้ป่วยให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ไวขึ้น ลดการแออัดในการรอรับบริการและการขาดแคลนบุคลากรบุคลากรทางการแพทย์

การผลักดันให้เกิด Digital Transformation ในระบบบริการสาธารณสุขจึงเป็นเรื่องสำคัญในวงการแพทย์และ DKSH ก็ได้เข้าไปช่วยทำดิจิทัลโซลูชันของระบบจัดซื้อและชำระเงินให้กับโรงพยาบาลให้สะดวกสบายในการทำธุรกรรมที่ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ DKSH ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราชในการเข้าไปบูรณาการดิจิทัลโซลูชันของระบบจัดซื้อและชำระเงิน ซึ่งเป็นมาตรการที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการทำธุรกรรม

ผศ.นพ.สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ความร่วมมือกับ DKSH ในครั้งนี้ ได้ส่งเสริมและผลักดันระบบชำระเงินรูปแบบดิจิทัลซึ่งเอื้ออำนวยให้การทำธุรกรรมมีความเชื่อมโยงและคล่องตัวมากขึ้นทั้งในด้านความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งการบูรณาการเทคโนโลยีและข้อมูลในระบบการชำระเงินทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น แต่ยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

3 บริการที่จะช่วยเหลือผู้คน

เทรนด์เรื่องสุขภาพที่เป็นส่วนสำคัญให้กับ DKSH ในการเอาเทคโนโลยีเข้ามาเสริมในเรื่องของบริการเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย

Home Healthcare บริการดูแลผู้ป่วยถึงบ้านที่จะช่วย

  • ดูแลผู้ป่วย
  • ลดการเดินทาง
  • ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบครบวงจร
  • ให้บริการ 6 จังหวัด กทม.- ปริมณฑล

Supply Chain Innovation : จัดส่งยาให้แกผู้ป่วยอย่างปลอดภัยในช่วงเวลาที่ตลาดต้องการ

Digitalization : ระบบงานหลังบ้านที่ช่วยให้การสั่ง จัดส่ง จ่ายเงินและรับสินค้า ตรงตามความต้องการของโรงพยาบาลและผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งทั้งสามองค์ประกอบนี้ ทาง DKSH จะเข้าไปช่วยเสริมให้ครบวงจรในการดูแลสุขภาพและช่วยลดปัญหาในการเข้าถึงแพทย์และการรักษาแบบใหม่ๆ ให้ดีขึ้น

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/tech/gadget/1128670


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210