เทรนด์ดิจิทัล 2566 สะเทือนภาคธุรกิจ เร่งปรับตัวรับความท้าทาย

Loading

เมื่อโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงจาก “ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น” สู่ “ดิจิทัลบิสิเนส” ส่งผลให้องค์กรยุคใหม่ต้องปรับตัวรับความท้าทายใหม่ๆ ก่อนที่จะกลายเป็นผู้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ไอดีซี ระบุว่า มากกว่า 60% ของการใช้จ่ายทั้งหมดมาจากเทคโนโลยีที่สนับสนุนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่น่าสนใจ ภายในปี 2569 ราว 40% ของรายได้ทั้งหมดขององค์กรชั้นนำ 2,000 แห่งในเอเชีย (A2000) จะมาจากผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ดิจิทัล

คุณลักษณะที่กำหนดยุคใหม่และเป็นสิ่งที่จะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรในการขับเคลื่อนไปสู่ยุคดิจิทัลนี้คือ “contextualization” และ “real time at scale” ขณะที่ ภายในปี 2570 องค์กร 80% จะสามารถระบุมูลค่าของขีดความสามารถ/สินทรัพย์ดิจิทัลของตนได้อย่างถูกต้อง และจะทำให้มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

ภายในปี 2567 องค์กร 30% จะมีกลยุทธ์บริหารภาวะวิกฤติและความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ครอบคลุมอินเทลลิเจนซ์และช่วยรับมือวิกฤติเศรษฐกิจและดิสรัปชันในอนาคตได้อย่างคล่องตัวว่องไว

นอกจากนี้ ในปี 2566 การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรในเอเชียแปซิฟิคจะเติบโต 3.5 เท่าของเศรษฐกิจ และเป็นการวางรากฐานสู่การดำเนินการเป็นเลิศ ความแตกต่างทางการแข่งขัน และการเติบโตในระยะยาว

5 เทรนด์สำคัญที่ต้องจับตามองในปี 2566

Automation

อัจฉริยะที่เชื่อมโยงระบบทั่วทั้งองค์กรจะเป็นกุญแจสำคัญของธุรกิจ องค์กรจำเป็นต้องย้ายตัวเอง จากการใช้ RPA และ ออโตเมชัน แบบ rule-based ซึ่งมักถูกใช้แบบเจาะจงเฉพาะกับแต่ละกระบวนการ ไปสู่การผสานความอัจฉริยะทั่วทั้งกระบวนการและภาระงาน

DATA

การเชื่อถือข้อมูลที่มีอยู่และความจำเป็นสูงสุดในการสามารถอินทิเกรทข้อมูลได้จากทุกแหล่ง ถ้าองค์กรไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ องค์กรก็จะไปได้ไม่ไกล

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือองค์กรที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เร็วที่สุด เรียนรู้และวิวัฒนาการได้เร็วที่สุด และเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยการแปลและการเรียนรู้จากข้อมูล

Cybersecurity

ช่วงสามปีที่ผ่านมา จำนวนออนไลน์และโมบายล์สแกมเพิ่มขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค ธนาคารต่างๆ ได้ลงทุนจำนวนมากทั้งในแง่กระบวนการ เทคโนโลยี และคน เพื่อบริหารจัดการซิเคียวริตี้และช่วยให้เป็นไปตามกฎของหน่วยงานกำกับดูแล

โดยสามปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพถูกจับตาเป็นอย่างมาก เฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ปี 2563 ผลิตภัณฑ์เฮลธ์แคร์ปลอมซึ่งรวมถึงวัคซีนโควิด สร้างความสูญเสียถึง 2,600 ล้านดอลลาร์

Sustainability

กุญแจสำคัญในก้าวต่อไปของความยั่งยืน คือการที่องค์กรสามารถวัดคาร์บอนฟุตปรินท์จากการดำเนินงานของตนได้ เพื่อที่จะได้รู้ว่าต้องควบคุมหรือมีมาตรการอย่างไร

Digital Employee

เมื่อบุคลากรมีน้อยลง คนที่มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนดิจิทัลทรานสฟอร์เมชันยิ่งน้อยลงไปอีก องค์กรควรเร่งวางแผนพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรให้มั่นคง

เรื่องสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสำคัญในปี 2566

  • การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจ (business velocity) ซีอีโอควรมองไปถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเอง ทำให้การดำเนินกระบวนการต่างๆ ทางธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น และมีความคลาดเคลื่อนน้อยลง
  • ลดต้นทุน การที่มีแรงงานน้อยลง แปลว่า ค่าแรงต้องเพิ่มขึ้น และนั่นหมายถึงภาวะเงินเฟ้อก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาจากภาวะเงินเฟ้อ คือการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วย
  • ยืดหยุ่นฟื้นตัวไว (Resilience) องค์กรธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐต้องคิดในภาพใหญ่และไม่จำกัดตัวเองอยู่ในกล่อง ที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนตามโลกได้ทัน เพราะโลกกำลังเปลี่ยนไป

แนวทางที่องค์กรควรให้ความสำคัญในปี 2566 ยังมีความจำเป็นในการให้ความรู้เรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร, การประเมินจุดอ่อนหรือช่องโหว่ พร้อมมีระบบซิเคียวริตี้ที่เชื่อมต่อกัน รวมถึงกลยุทธ์ซิเคียวริตี้ “Zero trust” ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่ม “cyber resiliency” และบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ไม่เชื่อมต่อกันได้

เพราะการที่บุคลากรตระหนักเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ ย่อมทำให้ธุรกิจพ้นจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/digital-tech/technology/833220


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210