เอกสารจาก DGA เผยแพร่ให้นำไปใช้งาน หรือ ปรับปรุงต่อยอดได้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์

Loading

DGA เผยแพร่ให้นำไปใช้งาน หรือ ปรับปรุงต่อยอดได้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์

ประกอบด้วยเอกสารทั้งหมด 7 รายการ

(1) แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

(2) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

(3) คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

(4) เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)

(5) ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement)

(6) บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activity: ROPA)

(7) นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

ทำในรูปแบบลักษณะฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล มีตัวอย่างการกรอก พร้อมคำอธิบายประกอบความเข้าใจ

สพร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานภาครัฐ ลดระยะเวลาในการทำความเข้าใจกฎหมาย การจัดทำเอกสาร เอื้ออำนวยให้ภาครัฐสามารถขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมั่นคง รวดเร็ว และยั่งยืนต่อไป

เข้าไป download เอกสารที่

https://www.dga.or.th/document-sharing/article/59030/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210