โจทย์ของนักออกแบบ

Loading

อนาคตหุ่นยนต์โต้ตอบทางสังคมจะถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้าน ในสถานพยาบาล หรือในศูนย์ดูแลผู้สูงวัยในระยะยาว ให้พวกเขาทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210