‘เอสเอ็มอี’ เฮ! กระทรวงดีอีเอส ผ่อนปรนกฎหมาย PDPA

Loading

รองปลัดกระทรวงดิจิทัล เผย มีนโยบายผ่อนปรน PDPA สำหรับเอสเอ็มอี – วิสาหกิจชุมชน ย้ำไม่อยากให้กฎหมายสร้างภาระให้ผู้ประกอบการ

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลย้ำอีกครั้งว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)  ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65 PDPA มีเจตนา ไม่สร้างภาระ เอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน แต่กลับช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เตรียมคลอดกฎหมายลูกชุดแรก ให้ระยะผ่อนผัน 1 ปีบางหมวด

โดยเจตจำนงของกฎหมายที่อยากให้เข้าใจชัดเจนคือ การให้ความคุ้มครองสิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขณะเดียวกัน เป็นเครื่องมือสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

ดังนั้น ในส่วนของกฎหมายลูกที่จะทยอยประกาศออกมาชุดแรก จึงจะครอบคลุม (ร่าง) ประกาศเรื่องการยกเว้นในบางหมวดสำหรับกิจการขนาดเล็ก เพื่อบรรเทาข้อกังวลเรื่องภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ…… ที่คาดว่าจะมีผลในสัปดาห์นี้

สำหรับ (ร่าง) ประกาศชุดแรกที่ปิดรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว และจะทยอยใช้เป็นกฎหมายลูก ได้แก่

1.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ….

2.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….

และ 3.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….

“ในร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก ซึ่งคาดว่าจะช่วยคลายข้อกังวล และลดภาระให้กับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก และเอสเอ็มอี” นายเวทางค์ กล่าว

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/tech/1008322


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210