ดีอีเอส ต้อนรับอัครราชทูตญี่ปุ่น หารือความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เร่งพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (AJCCBC) โครงการ INNO-vation และโครงการ Local 5G

Loading

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ Mr. OBA Yuichi อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสนี้ Mr. OBA Yuichi ได้นำเรียนความคืบหน้าโครงการสำคัญที่ดำเนินร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาทิ การจัดการอบรมภายใต้ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (AJCCBC) โครงการ INNO-vation และโครงการ Local 5G  พร้อมกันนี้ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้แสดงความขอบคุณญี่ปุ่นที่สนับสนุนความร่วมมือด้านต่าง ๆ ตลอดปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี และแจ้งให้ฝ่ายญี่ปุ่นทราบถึงแผนการจัดพิธีเปิดศูนย์ AJCCBC ที่คาดว่าจะจัดขึ้นภายในปีนี้ หลังจากกิจกรรมดังกล่าวถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 และความประสงค์ผลักดันการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านกิจการไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น

แหล่งข้อมูล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

https://www.facebook.com/prmdes.official/posts/1150728715362193


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210