Coding in Your Area พร้อมจุดประกายโค้ดดิ้งให้เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้ววันนี้!

Loading

ด้วยหลักสูตรที่น้อง ๆ ป.4 – ม.6 จะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อย่างเข้มข้น 1 วันเต็ม

กับทีมพี่ ๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำซึ่งจะเสิร์ฟหลักสูตรถึงห้องเรียนทั่วประเทศ เป้าหมาย 15,000 คน ใน 5 พื้นที่

– ภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ภาคใต้ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สมัครได้แล้ววันนี้ – 15 ธันวาคม 2564 (สมัครในนามโรงเรียน) ที่ http://short.depa.or.th/GC1nl

ศึกษาข้อมูลโครงการได้ที่ www.depa.or.th/depaCodingSchool

*การจัดหลักสูตรดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/215081338570456/posts/4509741959104351/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210