ผอ.ใหญ่ depa ร่วมแชร์มุมมองผู้บริหารในโลกยุคใหม่ “มีความซื่อสัตย์ รู้จักใช้ DATA นำองค์กรด้วย Creativity” ในงาน SKILLFORCE: COVID-19 “Double Disruption”

Loading

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ depa ร่วมเสวนาในหัวข้อผู้นำในโลกยุคใหม่: LEADER SKILL เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ร่วมกับ ดร.สันติธาร เสถียรไทย Group Chief Economic and MD, Sea Group ภายในงาน SKILLFORCE Virtual Conference 2021 – COVID-19 “Double Disruption” ซึ่งเป็นงานสัมมนาเสริมทักษะแห่งอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมและตอบสนองความต้องการทักษะใหม่ในตลาดแรงงานไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 จัดโดย Future Trends

ผอ.ใหญ่ depa ได้ร่วมแชร์มุมมองเกี่ยวกับ 8 ทักษะผู้นำในยุคใหม่ ประกอบด้วย Communication, Motivation, Positive Thinking, Creativity, Listener, Responsibility and Accountability, Commitment และ Flexibility พร้อมทั้งการเป็นผู้นำที่ดีควรต้องรู้จักการสร้าง “Trust” ให้กับคนรอบข้าง โดยทักษะที่สามารถสร้างความไว้วางใจนั้น ได้แก่ Integrity, Adaptability, Teamwork ทั้งนี้ด้าน ดร.สันติธาร ได้กล่าวเสริมถึงการมีทักษะ Adaptability รวมถึงการมี Empathy

ทั้งนี้ผู้นำจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยิ่งขึ้นเมื่อรู้จักและเข้าใจการใช้ DATA เพราะข้อมูลที่เพียงพอสามารถคาดการณ์อนาคตได้ ควบคู่กับการมี Empathy พร้อมทั้งได้ทิ้งท้ายแนวคิดสำคัญในการเป็นผู้นำยุคใหม่ต้องมี Integrity หรือความซื่อสัตย์ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้นำ รู้จักใช้ข้อมูลเพื่อสร้าง Creativity ในการฉวยโอกาสเพื่อสร้างประโยชน์ที่จะสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร หรือ ถึงระดับประเทศได้ มี Teamwork ที่เกิดจากการบริหารจัดการที่เหมาะสม รู้จัก Adaptability ซึ่งต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ไม่รู้จบ เพื่อให้มีความรู้ที่เพียงพอรองรับกับทุกความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นและหาทางออกของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะทักษะดิจิทัล ซึ่งไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมด แต่ต้องเข้าใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรให้เท่าทันโลก

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.depa.or.th/th/article-view/20210822_03

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/depathai/posts/4214468915298325


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210