จีนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้โดรนในการปฏิบัติภารกิจ

Loading

โดรนถือเป็นเทคโนโลยีอากาศยานที่มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในทุก ๆ ด้าน ซึ่งไม่เว้นแม้แต่ด้านระบบรักษาความปลอดภัย โดยสำนักข่าวซินหัวได้เปิดเผยถึงผลสำเร็จของการฝึกอบรมการบังคับโดรน  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงจากทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรมภาคสนาม โดยมีทั้งการลาดตระเวนทางอากาศ, การขนส่งสิ่งของในภาวะภัยพิบัติ, การประยุกต์ใช้โครนปฏิบัติภารกิจร่วมกัน รวมถึงการเก็บข้อมูลด้านภูมิศาสตร์

ซึ่งการเปิดเผยครั้งนี้ ทำให้เราเห็นถึงการปรับตัวครั้งสำคัญขององค์กรตำรวจจีน ที่ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีโดรนเข้ามาใช้ในภารกิจด้านความมั่นคง โดยถือเป็นการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียบเรียงโดย
Smart City Thailand

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักข่าวซินหัว


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210