บริษัทจีนและสหรัฐฯจับมือสร้างฐานผลิตเชื้อเพลิงการบินขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตเชื้อเพลิง 1 ล้านตันต่อปี ใช้น้ำมันทำอาหารใช้แล้วเป็นวัตถุดิบหลัก

Loading

ฐานการผลิตเชื้อเพลิงการบิน ‘จีน-สหรัฐฯ’ ขึ้นแท่น เป็นฐานการผลิตเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

บริษัทจีนและสหรัฐฯร่วมกันสร้าง ‘ฐานการผลิตเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน’ ในเมืองเม่าหมิง มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน คาดว่าจะผลิตเชื้อเพลิงการบินได้มากถึง 1 ล้านตันต่อปี

บริษัท โอเรียนทัล เอเนอร์จี้ คอมพานี (Oriental Energy Company) ของจีนและบริษัท ฮันนี่เวลล์ ยูโอพี (Honeywell UOP) ของสหรัฐฯ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยการก่อสร้างฐานการผลิตฯแบ่งเป็น 2 ระยะ ใช้น้ำมันทำอาหารและไขมันสัตว์ที่ผ่านการใช้งานในครัวแล้ว มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเชื้อเพลิง

เมื่อฐานการผลิตเสร็จสมบูรณ์และผลิตเชื้อเพลิงได้ตามที่วางแผนไว้ จะทำให้ฐานการผลิตแห่งนี้ขึ้นแท่นเป็นฐานการผลิตเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่ใช้น้ำมันทำอาหารใช้แล้วเป็นวัตถุดิบหลัก

การใช้น้ำมันทำอาหารและไขมันสัตว์ที่ใช้งานแล้วมาเป็นวัตถุดิบ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปริมาณมหาศาล คาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ราว 2.4 ล้านตันต่อปี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/178839832836368/posts/986461705407506/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210