พลังงานสะอาดจีนโตขึ้นก้าวกระโดด Energy Intensity ลด 3.3 เปอร์เซนต์ต่อปี ในช่วง 2012-2021

Loading

สำนักข่าวซินหัวเผยว่า การใช้พลังงานสะอาดในจีนโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ค่าความเข้มข้นทางพลังงาน (energy intensity) ของจีน ลดลง 3.3% ต่อปีระหว่างปี 2012-2021 ซึ่งโครงสร้างการผลิตพลังงานของจีนเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน รายงานว่าอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือค่าความเข้มข้นทางพลังงาน (energy intensity) ของจีน ลดลง 26.4% ระหว่างปี 2012-2021 หรือลดลงเฉลี่ยปีละ 3.3% ซึ่งเทียบเท่าถ่านหินมาตรฐาน 1.4 พันล้านตัน

รายงานเผยว่าโครงสร้างการผลิตพลังงานของจีนมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยสัดส่วนพลังงานสะอาดที่ถูกใช้งานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กำลังการผลิตติดตั้งของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลของจีนในปี 2021 สูงแตะ 1.12 พันล้านกิโลวัตต์ ซึ่งสูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินเป็นครั้งแรก และครองสัดส่วน 47% ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด

กำลังการผลิตติดตั้งของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนในปี 2021 แต่ละประเภทสูงเกิน 300 ล้านกิโลวัตต์ ซึ่งทั้งหมดครองอันดับ 1 ของโลก

ขณะเดียวกันจีนเร่งเปลี่ยนผ่านสู่การมีโครงสร้างการใช้พลังงานสะอาดและปล่อยคาร์บอนต่ำ โดยสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการใช้พลังงานทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 4.8% ในปี 2012 เป็น 8.9% ในปี 2021

ด้านส่วนแบ่งของพลังงานขั้นต้นและการใช้พลังงานอื่นๆ ในการใช้งานพลังงานทั้งหมดของจีน เพิ่มขึ้นจาก 9.7% ในปี 2012 เป็น 16.6% ในปี 2021

จีนวางแผนลดการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ลง 13.5% ระหว่างการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (2021-2025) เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางพลังงานยิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/blogs/keep-the-world/energy/831016


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210