จีนใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์เพิ่มอัตราตรวจพบ มะเร็งหลอดอาหารระยะแรกเพิ่ม 2 เท่า

Loading

  • คณะนักวิทยาศาสตร์ของจีนพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ AI ที่ช่วยเพิ่มอัตราการตรวจพบมะเร็งหลอดอาหารระยะเริ่มแรกเป็นสองเท่า
  • นี่คือสัญญาณบอกว่า AI จะช่วย Save ชีวิตคนได้มากขึ้น เมื่อเราสามารถตรวจเจอได้เร็วขึ้น
  • นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จีน ใช้ AI มาหามะเร็ง เพราะเมื่อปลายปี 2566 ได้พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถช่วยตรวจหา “มะเร็งตับอ่อน” ระยะแรกเริ่มโดยใช้ภาพเอกซเรย์ที่มีความแม่นยำสูง

คณะนักวิทยาศาสตร์ของจีนพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ AI ที่ช่วยเพิ่มอัตราการตรวจพบมะเร็งหลอดอาหารระยะเริ่มแรกเป็นสองเท่า

โดยปกติแล้ว มะเร็งหลอดอาหารมักไม่แสดงอาการ แต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจพบเนื้องอกและรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็ง (precancerous lesions) ได้ผ่านการส่องกล้อง โดยอัตราการรอดชีวิตในระยะเวลา 5 ปีมีมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ หากได้รับการรักษาเนื้องอกในระยะแรก ขณะผลลัพธ์การรักษาทางคลินิกจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อผู้ป่วยเริ่มแสดงอาการ

การศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร Science Translational Medicine กล่าวถึงโครงสร้างที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริธึมการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งได้รับการฝึกฝนผ่านชุดข้อมูลภาพหลอดอาหารมากกว่า 190,000 ภาพที่รวบรวมจากคลินิกหลายแห่งในจีน

การทดลองทางคลินิกของคณะนักวิจัยจากโรงพยาบาลไทโจวในมณฑลเจ้อเจียงและโรงพยาบาลเหรินหมิน สังกัดมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมการทดลองส่องกล้องมากกว่า 3,000 คน โดยใช้งานระบบ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ดังกล่าวกับอาสาสมัครจำนวนจำนวน 1,500

การศึกษาระบุว่าเครื่องมือ AI แบบเรียลไทม์นี้ทำให้อัตราการตรวจพบรอยโรคมะเร็งบริเวณหลอดอาหารเพิ่มเป็นสองเท่า ( 1.8 % ) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (0.9 % ) อีกทั้งแสดงความไวและความจำเพาะสูงถึง 89.7 % และ 98.5 % ตามลำดับ ในสถานการณ์การใช้งานจริง

ทั้งนี้ นักวิจัยกล่าวว่าระบบช่วยเหลือการส่องกล้องแบบนี้  ช่วยให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ส่องกล้องผู้ป่วยไม่มากนักมีอัตราการตรวจพบรอยโรคมะเร็งหลอดอาหารที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งยังลดความถี่ของการวินิจฉัยผิดพลาดลงด้วย

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จีน ใช้ AI มาหามะเร็ง , เพราะเมื่อปลายปี 2566 ได้พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถช่วยตรวจหา “มะเร็งตับอ่อน” ระยะแรกเริ่มโดยใช้ภาพเอกซเรย์ที่มีความแม่นยำสูง

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/digital-tech/technology/849640


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210