เรียกเขาว่าคุณหมอ.. ChatGPT สอบผ่านใบอนุญาตทางการแพทย์ของสหรัฐ​ฯ

Loading

ล่าสุดมีรายงานว่า ChatGPT ปัญญาประดิษฐ์สุดล้ำของ Open AI ได้สอบผ่านใบอนุญาตทางการแพทย์ (USMLE) ของสหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อย..

โดยการทดสอบครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นโดยคุณ Victor Tseng นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และทีมงานที่ได้ทดลองให้ ChatGPT ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ทางแพทย์ “US Medical Licensing Exam” แบบทดสอบสุดหิน 3 ระดับ สำหรับคนที่ต้องการสิทธิ์ในการประกอบอาชีพทางการแพทย์ระดับนานาชาติ

ซึ่งการทดสอบครั้งนี้ จะไม่มีการสอนหรือป้อนข้อมูลใด ๆ ให้ ChatGPT ล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยผลที่ออกมาก็ค่อนข้างน่าตกใจ..

เพราะ ChatGPT สามารถผ่านแบบทดสอบทั้ง 3 ด้วยคะแนนมากกว่า 50% ได้สำเร็จ

ซึ่งปกติแล้ว แม้เกณฑ์การสอบผ่าน จะเปลี่ยนไปทุกปี แต่เฉลี่ยแล้ว คนที่สอบผ่านจะมีคะแนนอยู่ที่ราว ๆ 50-60% ซึ่งพอ ๆ กับที่ ChatGPT ทำได้

เรื่องนี้น่าสนใจว่า ในอนาคต AI อาจจะมาช่วยในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้มากขึ้น และอาจทำให้ต้นทุนในการเข้าถึงแพทย์ และบริการด้านสุขภาพนั้น ลดลงได้นั่นเอง..

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/MarketThinkTH/posts/pfbid0LU6vcpEaSeBFZXhoumb3jZfqhsjTAXgPzrMpA1jpg8jznDCwaG6Xaw3zA1i9bgTfl


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210