ChatGPT ตอบเอง 10 อาชีพที่ AI ทำแทนไม่ได้

Loading

เมื่อโลกนี้มี “AI” (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ แรงงานมนุษย์จะถูกแทนที่หรือไม่ ถาม ChatGPT ตอบให้เอง 10 อาชีพที่ AI ทำแทนไม่ได้ พร้อมเหตุผล

วิวัฒนาการของโลกเทคโนโลยี ที่ก้าวกระโดดอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง “AI” (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อน ให้กับมนุษย์ โดยความสามารถของ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ นี้ที่สามารถรับรู้และเรียนรู้ข้อมูล คิด วิเคราะห์ ตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

ฉะนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ตลาดแรงงานอาจรู้สึกกังวล กับเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์นี้ เพราะนับวันก็ยิ่งมีความสามารถ และความแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆหากวันหนึ่งวันใด ที่AI หรือปัญญาประดิษฐ์ สามารถทำงานได้ดีกว่ามนุษย์ มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า ให้ประสิทธิภาพงานที่เหนือกว่า วันนั้นผู้คนอาจว่างงานมากขึ้น เพราะผู้ประกอบการเลือกใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นี้แทน

ผู้ใช้งาน ChatGPT รายหนึ่ง ได้ให้คำสั่งกับ AI chatbot สุดอัจฉริยะอย่าง ChatGPT เพื่อให้สร้างตารางที่ระบุถึงอาชีพ 10อาชีพ ที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ไม่สามารถปฏิบัติงานแทนได้ คำตอบที่ได้รับ น่าจะพอทำให้มนุษย์ในสาขาอาชีพเหล่านี้ มีความสบายใจขึ้นได้บ้างว่า ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ ด้วยAI เพราะAI เป็นฝ่ายให้คำตอบด้วยตัวเอง

10 อาชีพที่ AI ทำแทนไม่ได้

1. นักจิตวิทยา เพราะ AI ขาดการเอาใจใส่ และไม่มีการสัมผัสแบบมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจอารมณ์และพฤติกรรมของมนุษย์

2. ศิลปิน เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะเฉพาะของมนุษย์ที่AIไม่สามารถทำแทนได้

3. นักสังคมสงเคราะห์ เพราะ การจัดการปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อน และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนนั้น ต้องการการสัมผัสจากมนุษย์ ซึ่งAI ไม่สามารถทำได้

4. ครู เพราะ AI ไม่สามารถแทนที่สายสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนได้ และสัญชาตญาณของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญในการชี้นำการเติบโตและพัฒนาการของนักเรียน

5. นักเขียน เพราะ ถึงแม้ว่า Al สามารถสร้างข้อความได้ แต่ก็ขาดความคิดสร้างสรรค์ และอารมณ์ที่ลึกซึ้ง ซึ่งจะมีในงานเขียนของมนุษย์

6. กุ๊ก เพราะการทำอาหารต้องใช้ประสาทสัมผัสที่AIไม่มี เช่น รสชาติ กลิ่น และสัมผัส

7. ทนายความ เพราะ กฎหมายมีความซับซ้อน และมักเกี่ยวข้องกับความแตกต่าง และพื้นที่สีเทาที่ Al ไม่สามารถนำทางได้หากไม่มีการนำทางของมนุษย์

8. ผู้ประกอบการ เพราะการเริ่มต้น และสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ การรับความเสี่ยง และการปรับประยุกต์

9. หมอ เพราะ Al สามารถช่วยในการวินิจฉัยและคำแนะนำในการรักษาได้ แต่ไม่สามารถแทนที่การเอาใจใส่ และการสื่อสารที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วย

10. นักการเมือง เพราะ การตัดสินใจทางการเมืองเกี่ยวข้องกับการตัดสินคุณค่า และการพิจารณาทางจริยธรรม ซึ่งต้องใช้เหตุผลและวิจารณญาณของมนุษย์

แหล่งข้อมูล

https://www.thansettakij.com/technology/technology/558429


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210