“ชัยวุฒิ” ต้อนรับเอกอัครราชทูตรัสเซียหารือการส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัล-จับคู่ธุรกิจ

Loading

“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัล และสร้างโอกาสจับคู่ธุรกิจทั้งระดับภาครัฐและเอกชน ชื่นชมการดำเนินงานด้านต่อต้านข่าวปลอมของประเทศไทย

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ได้ให้การต้อนรับ นายเยฟเกนี โตมีฮิน (H.E. Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ทั้งนี้ ฝ่ายรัสเซียแสดงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัล กับไทยโดยเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมแสดงความชื่นชม และสนใจการดำเนินการต่อต้านข่าวปลอมของประเทศไทย

นอกจากนี้ ฝ่ายรัสเซียยังได้แสดงความประสงค์จัดงาน Forum ทั้งแบบออนไลน์และ face-to-face กับฝ่ายไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนของทั้งสองฝ่าย ได้มีโอการสร้างความร่วมมือหรือจับคู่ธุรกิจ ซึ่งฝ่ายไทยและรัสเซียได้เคยร่วมจัดงาน Russia – Thailand Technology Day เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จด้วยดี

“ในการพบปะครั้งนี้ ฝ่ายรัสเซียยังได้มีการพูดถึงการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและการให้ทุนการศึกษา และต้องการร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)” นายชัยวุฒิกล่าว

ในโอกาสนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้แสดงความขอบคุณและยินดีสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือกับฝ่ายรัสเซียอย่างเต็มที่ในทุกด้าน รวมถึงได้หารือในประเด็นการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยเรื่องความร่วมมือด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างกระทรวงพัฒนาดิจิทัล โทรคมนาคมและการสื่อสารมวลชนสหพันธรัฐรัสเซีย และกระทรวงดิจิทัลฯ

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ในปี 2565 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค (APEC) ซึ่งฝ่ายรัสเซียแจ้งว่า ผู้นำประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัสเซีย มีแผนจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้นำของทั้งสองประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีโอกาสพบปะ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.ryt9.com/s/prg/3226566


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210