แบงก์ชาติชี้แจง ปรับขั้นตอนฝากเงินผ่านเครื่อง CDM ต้องยืนยันตัวตน

Loading

บุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีธนาคารปรับขั้นตอนการฝากเงินผ่านเครื่อง CDM ที่ต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเครดิตทุกครั้ง เริ่ม 15 พฤศจิกายนนี้

เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยการยืนยันตัวตนของผู้ทำรายการฝากเงินเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการเงินมากขึ้น ธนาคารจะให้มีการยืนยันตัวตนผ่านเครื่อง CDM ของแต่ละธนาคาร

สำหรับประชาชนที่ไม่มีบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเครดิต จะไม่สามารถฝากเงินที่เครื่อง CDM ได้ จะยังคงสามารถฝากเงินโดยใช้บัตรประชาชนผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากฝากที่สาขาธนาคารได้ ดังนี้ ตู้เติมเงิน เคาท์เตอร์ของร้านสะดวกซื้อ ไปรษณีย์และตัวแทนรับฝากเงินอื่นของธนาคาร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/BrandInsideAsia/photos/a.1505585296134824/6414502285243076/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210