แบงก์ชาติ เพิ่มวิธีการยืนยันตัวตนการฝากเงินสดผ่านเครื่อง CDM ด้วยรหัส OTP​

Loading

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หารือกับสมาคมธนาคารไทย, ปปง., และ กสทช. เกี่ยวกับขั้นตอนยืนยันตัวตนเมื่อฝากเงินผ่านเครื่องรับฝากอัตโนมัติ (CDM) ได้ข้อสรุปว่า จะเพิ่มการยืนยันด้วยรหัส OTP นอกจากการใช้บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเครดิต เพื่อความสะดวก และลดภาระให้ประชาชน เริ่มใช้ 1 มิ.ย. 2566

ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ว่า จากการหารือกับสมาคมธนาคารไทย และ ปปง. รวมถึง กสทช. และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ทุกราย เพื่อไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร และมีทางเลือกในการยืนยันตัวตนได้หลายรูปแบบเมื่อฝากเงินผ่านเครื่องรับฝากอัตโนมัติ (CDM)

จึงเห็นควรเพิ่มวิธีการยืนยันตัวด้วยรหัส OTP (One Time Password) เป็นทางเลือกให้กับประชาชน โดยผู้ฝากเงินผ่านเครื่อง CDM สามารถกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP แล้วจึงกรอกรหัสดังกล่าวบนหน้าจอเครื่อง CDM ก่อนทำธุรกรรมฝากเงินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนนี้จะเป็นทางเลือกคู่ไปกับการใช้บัตรเดบิต, บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเครดิตเมื่อใช้บริการฝากเงินผ่านเครื่อง CDM และจะเริ่มบังคับยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2566 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/BrandInsideAsia/photos/a.1505585296134824/6472228259470478/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210