รักษาความปลอดภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยระบบวิดีโอจาก Bosch

Loading

กล้อง Bosch DINION IP 7000 HD และ DINION IP starlight 8000 MP สามารถ ให้ภาพคุณภาพสูง จึงได้รับเลือกให้ใช้ในโครงการ
การติดตั้งระบบเฝ้าระวัง วิดีโอจาก Bosch ช่วยลด อัตราการเกิดอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม ในเทศบาล นครเชียงใหม่
เขตพื้นที่ปลอดภัยสร้างขึ้นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใช้กล้องเฝ้าระวังภัยจาก Bosch

เชียงใหม่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชียงใหม่จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเอเชียด้วยจํานวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความปลอดภัย นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ริเริ่มโครงการถนนปลอดภัยด้วยการสร้าง “เขตพื้นที่ปลอดภัย” ในเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยระบบกล้องวงจรปิดเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวและเพื่อตรวจสอบสภาพการจราจร
โครงการนี้มีทั้งสิ้น 4 ระยะโดยมีการติดตั้งกล้องมากกว่า 400 ตัวในจุดสำคัญต่างๆ ในเมือง รวมถึงแยกที่มีการจราจรหนาแน่น หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมการจราจรจังหวัดเชียงใหม่เชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ Bosch และต้องการกล้องที่ให้ภาพคุณภาพดีเยี่ยม ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน จึงได้เลือกกล้อง DINION IP 7000 HD เพื่อใช้ในระยะแรกของโครงการ โดยติดตั้งบริเวณสี่แยกและตามแนวถนน

ต่อมากกล้อง DINION IP starlight 8000 MP ได้รับเลือกให้ใช้ในระยะที่สอง สามและสี่ของโครงการเพื่อให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงในเมือง กล้องจับภาพให้รายละเอียดคมชัด และให้ภาพสีในสภาวะที่แสงน้อยมาก ซอฟต์แวร์วิเคราะห์วิดีโออัจฉริยะ IVA ที่มาพร้อมกับตัวกล้องคอยตรวจจับเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ ซึ่งช่วยในการยับยั้งการก่ออาชญากรรม

ภาพที่ถ่ายจากกล้อง Bosch จะเชื่อมโยงเข้ากับระบบเฝ้าระวังของเทศบาลฯ ในศูนย์ควบคุมส่วนกลาง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางจราจร ผู้ควบคุมจะได้รับการแจ้งเตือนจากระบบให้ประสานงานกับหน่วยบริการฉุกเฉิน ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่การจราจรติดขัด และมาถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ และประสานงานกับทีมงานของตํารวจ เพื่อจัดการเหตุการณ์ต่างๆ อาทิ โจรกรรมรถยนต์หรืออุบัติเหตุบนท้องถนน

ระบบวิดิโอ Bosch ได้สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจให้ประสบความสําเร็จ แก้ปัญหาคดีอาชญากรรมได้อย่างรวดเร็ว ลดอุบัติเหตุ และปัญหาด้านความปลอดภัยได้สูงกว่าที่มีการประเมินไว้ ทางเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งกับคุณภาพของภาพที่ได้จากกล้องวิดีโอ ประสิทธิภาพและความสามารถในการทํางานของซอฟต์แวร์ วิเคราะห์วิดีโออัจฉริยะ การบริการระดับมืออาชีพจาก Bosch และผู้ติดตั้งบริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด

ในอนาคต ทางเทศบาลฯ ได้วางแผนที่จะเชื่อมโยงระบบวิดีโอเข้ากับร้านค้าปลีก และหมู่บ้านต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังภัยให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ ทําให้นครเชียงใหม่เป็นเมืองปลอดภัย และมีประสทธิภาพมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป จึงกล่าวได้ว่าโครงการนี้ได้ส่งผลดีครอบคลุมไปในวงกว้าง ด้วยประสิทธิภาพของกล้องเฝ้าระวังภัยจาก Bosch ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของเมือง แม้แต่ในสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดแต่ข้อมูลความปลอดภัยต่าง ๆ ก็ยังคงมีความพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะทำการสืบสวนสอบสวนในคดีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการก่ออาชญากรรมหรือแม้แต่การฝ่าฝืนกฎจราจร เนื่องจากภาพที่มีความชัดเจนและระบบการวิเคราะห์วิดีโออัจฉริยะที่สามารถตรวจจับใบหน้าหรือป้ายทะเบียนได้อย่างชาญฉลาด จึงทำให้ทุกช่วงเวลาเป็นการบันทึกภาพด้วยระบบเฝ้าระวังภัยที่มีคุณภาพสูง

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าในปัจจุบันเมืองเชียงใหม่ถือเป็นเมืองที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างอบอุ่นใจในการดำเนินชีวิต การทำงาน ตลอดจนการสัญจรไปมา เพราะมีเทคโนโลยีการเฝ้าระวังภัยด้วยกล้องเฝ้าระวังภัยจาก Bosch ซึ่งถือเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งนี้

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 5
เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อีเมล info.security@th.bosch.com
เว็บไซต์ www.boschsecurity.com/th

LINE BoschSecurityTH


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210