Blume Maps แผนที่ไดนามิก พลิกวิธีจัดการซัพพลายเชนด้วย Data แก้ปัญหาเรือคาคลอง

Loading

“เมื่อการขนส่งล่าช้า ระบบจะแนะนำรูปแบบการขนส่ง ผู้ให้บริการ ระดับการบริการ และเส้นทางใหม่ เพื่อปรับให้การขนส่งกลับมาอยู่ในตารางเวลาที่กำหนด การขนส่งระหว่างประเทศยังคงกระจัดกระจายและมีความซับซ้อน อีกทั้งยังมีความท้าทายนานัปการ เช่น สถานการณ์เรือเกยตื้นขวางคลองสุเอซ ไปจนถึงปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของการจัดการและการมองเห็นซัพพลายเชนทั่วโลก”

รู้จักอาณาจักร Blume Global

คำกล่าวข้างต้นเป็นของ Pervinder Johar ซีอีโอ Blume Global บริษัทอเมริกันผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและโซลูชันดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และ Data จากสองเทคโนโลยีข้างต้น ยังผนวกรวม Machine Learning, Big Data สามารถประสานงานให้เห็นขั้นตอนการดำเนินงาน การประสานงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของเครือข่ายซัพพลายเชนทั่วโลก ตั้งแต่การตรวจสอบติดตาม ดำเนินการขนส่ง บริหารจัดการสินทรัพย์ ปรับขั้นตอนการดำเนินงาน และจัดการด้านการเงินได้แบบเรียลไทม์

Pervinder Johar ซีอีโอ Blume Global

ที่ทำได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่เกิดจากการสะสมข้อมูลเชิงลึกมานานกว่า 25 ปี!

ผู้จัดส่งสินค้าและ 3PL (Third Party Logistics หมายถึง ผู้ที่เป็น Outsource ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์) ใช้–Blume Maps ในการกำหนดระยะเวลารอสินค้าอย่างแม่นยำ พิกัดการขนส่งแบบเรียลไทม์ และเวลาที่สินค้าถึงปลายทางโดยประมาณ ทั้งสำหรับการขนส่งทางบก (LTL, FTL และพัสดุ) ทางทะเล ทางอากาศ และทางราง นอกจากนี้ โซลูชันดังกล่าวยังสามารถแนะนำรูปแบบการขนส่ง ผู้ให้บริการ และเส้นทางใหม่ หากการขนส่งล่าช้ากว่ากำหนดได้อีกด้วย

Blume Maps ทำอะไรได้บ้าง

Blume Maps คือ แผนที่ไดนามิกที่ใช้เทคโนโลยี Digital Twin สร้างแบบจำลองเสมือนของวัตถุต่างๆ ทางกายภาพขึ้นในโลกดิจิทัล ทั้งที่เป็นข้อมูลและภาพตลอดทั้งซัพพลายเชน โดยบูรณาการหลายเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน อาทิ AI Algorithm, IoT, Cloud Computing ในการคำนวณระยะเวลารอสินค้าและเวลาที่สินค้าถึงปลายทางโดยประมาณจากฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา

สำหรับข้อมูลที่อยู่ในระบบประกอบด้วย โลเคชั่นกว่า 1.5 ล้านจุดทั่วโลก รวมถึงเส้นทางเดินเรือ เส้นทางรถไฟ เส้นทางบิน และเส้นทางเดินรถตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง (first and last mile) ที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการทำได้ 3 ด้านหลัก คือ

วางแผน (Plan)

วางแผนเส้นทางโดยคำนวณจากระยะเวลารอสินค้าที่แตกต่างกัน ต้นทุน และข้อมูลย้อนหลังอัจฉริยะ รวมทั้งตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาจัดส่งใกล้เข้ามา ตลอดจนใช้ข้อมูลตารางเวลา โลเคชั่น และสถานการณ์ เพื่อประมาณเวลาขนส่ง

ติดตาม (Track)

การมองเห็นตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และการอัปเดตเวลาที่สินค้าถึงปลายทางโดยประมาณอย่างสม่ำเสมอ สร้างความมั่นใจว่าสินค้าจะไปถึงปลายทางตรงเวลา และยังมีการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าอาจไปถึงช้าหรือเร็วกว่ากำหนด

ปรับเปลี่ยน (Adjust)

เมื่อการขนส่งล่าช้า ระบบจะแนะนำรูปแบบการขนส่ง ผู้ให้บริการ ระดับการบริการ และเส้นทางใหม่ เพื่อปรับให้การขนส่งกลับมาอยู่ในตารางเวลาที่กำหนด

“Blume Maps สามารถกำจัดจุดบอดของซัพพลายเชนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งในรูปแบบใดก็ตาม” Pervinder Johar กล่าวปิดท้าย

เครือข่ายระดับนี้ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแน่นขนาดนี้ในการให้บริการ 133 ประเทศทั่วโลก นอกจากยกระดับการส่งมอบบริการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้จัดส่งสินค้าแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนทั้งด้านการเงินและเวลาได้ในคราวเดียวกัน โดยเฉพาะ ‘เวลา’ ที่ใครๆ ก็ต้องการให้สั้นที่สุด เร็วที่สุด

แหล่งข้อมูล

https://www.salika.co/2021/03/30/blume-maps-supply-chain-solutions/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210